P

Poradnik

Jak mierzyć PR?

Z poradnika dowiesz się:

  • Jak mierzyć aktywności działu PR?
  • Jak określić wkład PR w realizację celów biznesowych?
  • Jakie modele ewaluacji PR stosować?

Pobierz poradnik:

Jak mierzyć PR
działań podczas wykonywania codziennych obowiązków związanych z PR zajmują relacje z mediami
wartości rynkowej firmy pochodzi z „trudnych do wyceny wartości niematerialnych i prawnych"
wskazań agencji PR związanych z umiejętnościami przyszłych pracowników to pomiar i analityka danych
klientów agencji PR potrzebuje wyliczeń AVE - według ICCO 2020-2021

W poradniku piszemy:

O najważniejszych wskaźnikach pomiaru Public Relations

Dlaczego wskaźnik AVE nie wystarczy do właściwej oceny prac

Jakie aktywności prowadzone są w ramach Public Relations

Na temat modelu PESO i podziału publikacji na kategorie

O ścieżce zakupowej i modelu Bartholomewa

O monitoringu mediów i narzędziach wspomagających pomiar PR

Pobierz poradnik

Pomiar efektywności działań Public Relations

"Aby mierzyć podstawowe KPI takich działań, jak czas reakcji, nasilenie dyskusji, dynamika sentymentu, wolumeny wzmianek, popularność hashtagów i autorów, konieczne jest wykorzystanie zaawansowanych, zautomatyzowanych narzędzi do monitoringu mediów real time."

Robert Stalmach CEO Newspoint