Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

Blog

Multum wiadomości, które do nas docierają lub znajdują się na wyciągnięcie ręki są ciężkie do przetworzenia. Znalezienie przydatnych informacji w gąszczu mniej znaczących może sprawić duży problem. Ten artykuł odpowie wam na pytanie jak od informacji przejść do wiedzy, czyli jak zrobić użytek z monitoringu mediów.

Monitoring mediów to usługa, która wykorzystywana jest  w public relations. Posługując się nią użytkownik może wyszukać interesujące go materiały pojawiające się w prasie, telewizji, radio czy w przestrzeni digitalowej. Użytek z monitoringu mediów to przede wszystkim dostęp do dużej ilości danych  z kopiami treści medialnych.

Pozyskiwanie danych

Cechą charakterystyczną informacji publikowanych w internecie jest ich mnogość, rozproszenie i tematyczne zróżnicowanie. Informacje są więc wszechobecne, wydają się dostępne na wyciągnięcie ręki i na dotyk klawiatury każdego internauty. O ile jednak klawiatura ma pewien układ, w zasadzie niezmienny i każdemu dobrze znany, o tyle informacje w sieci nie tworzą przeważnie „układów” – brak im widocznej struktury i organizacji. Jeśli już jakieś informacje tworzą układy albo klastry, to przeważnie są one efemeryczne, zmienne, płynne, a przez to – trudno uchwytne dla użytkowników Internetu. A przynajmniej dla większości z nich, tych którzy analizą informacji nie zajmują się zawodowo. Opanowanie tego informacyjnego chaosu i przekształcenie go w pewną uporządkowaną całość (strukturę) to podstawowy użytek z monitoringu mediów.

Zarządzanie informacją

Monitoring umożliwia nie tylko „tropienie” i „śledzenie” wybranych informacji (treści), ale także – po ich trafnym zidentyfikowaniu – strukturyzowanie ich w układy (bazy). Proces – mówiąc metaforycznie – „czytania ze zrozumieniem” internetu zaczyna się z momentem uporządkowania zebranych informacji według przyjętych kryteriów (porządkowania i budowania struktury bazy). Uporządkowane informacje tworzą wiedzę. Monitoring umożliwia zatem nie tylko zbieranie i selekcjonowanie informacji (funkcja porządkująca monitoringu), ale także zdobywanie wiedzy (funkcja, nazwijmy ją, analityczna). Dzięki narzędziom do monitoringu stron WWW – narzędziom, którymi dysponuje Newspoint – możliwym jest kontrolowanie rozproszonych treści internetowych i zarządzanie nimi. Zarządzanie informacją, a potem wiedzą, to kolejne funkcje monitoringu, które wykorzystywane są nie tylko w celach czysto poznawczych, ale także dla celów praktycznych. Poprzez cele praktyczne można rozumieć cele biznesowe, jakie chcemy osiągnąć dzięki pozyskanej wiedzy o konkretnym wycinku wirtualnej rzeczywistości.

Analiza danych

W centrum monitoringu jest więc informacja: rozproszona, przytłaczająca swoją liczebnością i różnorodnością. W kontekście masowości informacji pojawia się pytanie o ich znaczenie, a więc na ile konkretna informacja albo informacje są istotne dla nas jako użytkowników sieci. Określenie wagi czy istotności konkretnych informacji jest jednym z najważniejszych etapów w monitoringu i ma już charakter czysto analityczny. Oznacza to, że poprzez analizę informacji określamy miejsce, jakie ona zajmuje wśród innych informacji; w jakich kontekstach się ona pojawia i jak często, kto jest jej autorem (nadawcą) i do kogo jest adresowana (odbiorca), jaki wywiera (albo może wywierać) wpływ na innych użytkowników sieci etc. Monitorowanie informacji/treści internetowych jest związane w takim razie nie tylko z ich „śledzeniem” i organizowaniem w zbiory danych, ale także i z analizą tak pozyskanych i ustrukturyzowanych treści (danych). Dlatego wspólnym mianownikiem, łączącym oczekiwania naszych klientów, jest zapotrzebowanie zarówno na informacje, jak i na ich analizę.  

Z punktu widzenia naszych klientów, ilość informacji, z którą dziś muszą sobie radzić marki, może przytłaczać i wprowadzać pewien poznawczy chaos i dezorientację. My strukturyzujemy te informacje i prezentujemy jako użyteczne źródło wiedzy. Dzięki naszym narzędziom klienci mogą badać i analizować interakcje na styku firmy i jej otoczenia. Udostępniamy zatem narzędzia, które umożliwiają markom uzyskiwanie przewagi informacyjnej np. w zarządzaniu strategiami komunikacyjnymi czy reagowaniu na kryzysy wizerunkowe. Innymi słowy: pomagamy naszym klientom wchodzić w interakcje z użytkownikami różnych typów mediów, analizować dane i wyciągać z nich wnioski niezbędne w rozwoju biznesu.

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *