Słownik pojęć z zakresu monitoringu mediów

Definicje i wskaźniki wykorzystywane w analityce mediów

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A

Dopasowanie użytkowników grupy celowej na wybranej witrynie w stosunku do dopasowania użytkowników grupy celowej w populacji internautów.
Wstępna analiza organizacji w aspekcie jej obecności w mediach społecznościowych. Polega na przeanalizowaniu treści w social media i uzyskaniu odpowiedzi dotyczących postrzegania organizacji, metod korzystania z social media, dotarcia do grup docelowych, osiągania celów wizerunkowych/sprzedażowych i usprawnienia komunikacji w tym kanale.
Niezależna ocena wizerunku firmy/organizacji/marki. Ma na celu pokazanie, jak oceniany jest postrzegany przez wybraną grupę docelową oraz określenie poziomu zgodności stanu faktycznego z przyjętymi wcześniej założeniami. Wskazuje, które obszary działalności stanowią słabą stronę i wymagają poprawy lub zmiany a które są jej mocną stroną.

B

Serwis internetowy tworzony przez pojedynczą osobę (lub grupę osób), regularnie aktualizowany o nowe publikacje i uporządkowany chronologicznie.
Szum medialny, liczba wpisów i ich zmienność pod wpływem określonych wydarzeń.

E

Wskaźnik wyrażający kwotę pieniężną, którą należałoby przeznaczyć na publikację danego przekazu medialnego, gdyby był reklamą. W przypadku prasy i portali oparty o cenniki reklamowe. Dla social media szacowany na podstawie wartości CPC (koszt kliknięcia reklamy).

F

Nieprawdziwa wiadomość rozpowszechniana głównie przez tabloidy, blogi i posty w serwisach społecznościowych w celu wywołania sensacji, osiągnięcia korzyści finansowych bądź zniesławienia kogoś.
Serwis internetowy służący głównie do prowadzenia dyskusji.

G

Platforma służąca do śledzenia dynamiki zapytań w wyszukiwarce Google. Liczby przedstawiają, jak często hasło było wyszukiwane w odniesieniu do najwyższego punktu wykresu w danym czasie i regionie. Wartość 100 oznacza najwyższą popularność hasła. Wartość 50 oznacza, że popularność hasła była dwukrotnie mniejsza. Natomiast 0 świadczy o tym, że popularność hasła wynosiła mniej niż 1% najwyższej wartości.

I

Użytkownik sieci prowadzący konto w wybranym serwisie społecznościowym (Facebook, Instagram, YouTube, blog) posiadający grupę fanów, którzy na bieżąco śledzą jego nowe wpisy. Instagramer jest influencerem publikującym na Instagramie (serwis ze zdjęciami i krótkimi filmikami), vloger publikuje na YouTube (serwis z filmikami i filmami).

M

Typ serwisów internetowych, w których internauci samodzielnie tworzą i publikują treści, np.: Facebook, Instagram, YouTube, X (Twitter), Google+, NK, Instagram, Pinterest, Vimeo, Disqus, Quora, GoldenLine, SlideShare, blogi, fora.
Serwis internetowy, w którym możliwe jest umieszczanie krótkich wiadomości tekstowych (140 lub 160 znaków).
X (Twitter) we wrześniu 2017 testował zwiększenie długość wiadomości ze 140 do 280 znaków. W listopadzie 2017 zmiana ta oficjalnie weszła w życie na całym świecie z wyjątkiem Chin, Japonii i Korei Południowej.

N

Zestawienie autorów, którzy najczęściej publikowali w badanym okresie na wybrany temat.
Zestawienie serwisów, w których ukazała się największa liczba publikacji w trakcie badanego okresu.

P

Serwis internetowy, którego najważniejszą funkcją jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami oraz dzielenie się z nimi różnymi treściami, np. Facebook, NK, GoldenLine.
Informacyjny serwis www, w którym treści zamieszczane są przez redakcję.
Tekst pochodzący z mediów społecznościowych lub portalu internetowego.

R

Połączenie wszelkich opinii i poglądów na temat marki, firmy czy osoby. Reputacja tworzona jest przez najbliższe otoczenie i zawiera się w niej obiektywna ocena długotrwałych działań i zachowań.
Liczba materiałów, które zostały opublikowane w mediach objętych badaniem, na dany temat w wybranym okresie.

T

Nazwy kategorii służące do klasyfikowania zawartości serwisu internetowego. Tagowanie elementów serwisu ułatwia internaucie szybkie dotarcie tylko do ważnych dla niego treści z danej dziedziny.
Ustalona, idealna wizja marki kształtowana wewnątrz firmy. Jest to połączenie czynników wizualnych (identyfikacja wizualna, opakowania produktów, ubiór pracowników, wygląd biura) oraz czynników niewidzialnych (CSR, wyznawane zasady, zarządzanie pracownikami, filozofia, obsługa klienta, kultura organizacyjna, sponsoring). Wyraża charakter marki i jej filozofię.

U

Słowo kluczowe wraz z różnymi możliwymi odmianami i końcówkami, które w Newspoint można wyszukać za pomocą symbolu *. Na przykład unikalny zwrot marketing* oznacza słowa typu marketing, marketingiem, marketingu, marketingowi, itd.

V

Rodzaj bloga, którego treści zamieszczane są w postaci filmów.

W

Wyobrażenie, obraz firmy, marki, produktu, osoby czy miejsca, który tworzy się w świadomości klienta lub odbiorcy. Na wizerunek marki składa się wiele różnych czynników (nazwa, szata graficzna, reklama, jakość, opakowanie, cena, obsługa klienta, dostępność, wiarygodność, sposób komunikacji,...). Dla każdego odbiorcy wizerunek danej marki może być inny. Przedsiębiorstwo może jedynie oddziaływać na swój wizerunek, a nie kreować go wprost.
Siła skojarzeń z marką – procentowy udział publikacji na temat danej marki na tle internetowej dyskusji dotyczącej wybranego tematu.
Różnica między liczbą publikacji pozytywnych a publikacjami negatywnymi na tle wszystkich nacechowanych materiałów. NSS może przyjmować wartości od -1 (materiały nacechowane są w 100% negatywne) do 1 (materiały nacechowane są w 100% pozytywne).
Portal tematyczny zwany często wertykalnym albo serwisem branżowym/tematycznym, w którym zamieszczane są informacje z jednej dziedziny np. budownictwa, finansów, medycyny, transportu, sportu czy przyrody.
Udział procentowy publikacji z podziałem na negatywne, pozytywne i neutralne. Publikacje neutralne to materiały w których autor w sposób racjonalny, bez zabarwienia emocjonalnego opisuje swój stosunek do badanego zagadnienia. Publikacje pozytywne i negatywne stanowią wpisy zawierające nacechowanie emocjonalnie, odpowiednio: pozytywne lub negatywne.

Z

Estymowany zasięg publikacji jest wskaźnikiem wyrażającym liczbę osób, która mogła mieć kontakt z wybraną publikacją, szacowany na podstawie czytelnictwa w przypadku tytułów prasowych, miesięcznej liczby unikalnych użytkowników portali oraz średnich zasięgów i skali aktywności pod postami w social media.

Już dziś zacznij monitorować swoją markę
i zyskaj przewagę konkurencyjną

Zarządzaj swoją marką zapobiegając kryzysom i wykorzystaj szanse biznesowe szybciej niż Twoja konkurencja

Wypróbuj za darmo