Poradniki

Public Relations

Z poradnika dowiesz się:

  • Jak mierzyć aktywności działu PR?
  • Jak określić wkład PR w realizację celów biznesowych?
  • Jakie modele ewaluacji PR stosować?
Newspoint

73%

działań podczas wykonywania codziennych obowiązków związanych z PR zajmują relacje z mediami

70%

wartości rynkowej firmy pochodzi z „trudnych do wyceny wartości niematerialnych i prawnych"

37%

wskazań agencji PR związanych z umiejętnościami przyszłych pracowników to pomiar i analityka danych

13%

klientów agencji PR potrzebuje wyliczeń AVE - według ICCO 2020-2021


W poradniku "Jak mierzyć PR" piszemy:

Newspoint

O najważniejszych wskaźnikach pomiaru Public Relations

Newspoint

Jakie aktywności prowadzone są w ramach Public Relations

Newspoint

O ścieżce zakupowej i modelu Bartholomewa

Newspoint

Dlaczego wskaźnik AVE nie wystarczy do właściwej oceny prac

Newspoint

Na temat modelu PESO i podziału publikacji na kategorie

Newspoint

O monitoringu mediów i narzędziach wspomagających pomiar PR

Pobierz poradnik

Pomiar efektywności działań Public Relations

Newspoint

„Aby mierzyć podstawowe KPI takich działań, jak czas reakcji, nasilenie dyskusji, dynamika sentymentu, wolumeny wzmianek, popularność hashtagów i autorów, konieczne jest wykorzystanie zaawansowanych, zautomatyzowanych narzędzi do monitoringu mediów real time.”

Newspoint
Robert Stalmach CEO Newspoint