Raport IV Pomiaru EKObarometru

17 listopada 2022, Robert Sadowski

EKObarometr to cykliczne, ogólnopolskie badanie poświęcone analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec ekologii w poszczególnych sferach życia. W tym roku Newspoint został partnerem medialnym IV Pomiaru EKObarometru.

Pośród badanych zagadnień w badaniu EKObarometr pojawia się odniesienie do:

 • postaw Polaków w kontekście ekologicznym
 • zwyczajów zakupowych Polaków w obszarze produktów bio/eko
 • percepcji marketingu i reklam ekoproduktów/ekousług
 • oceny efektywności popularnych akcji ekologicznych
 • zrozumienia i postrzegania pojęcia greenwashingu

Badanie EKObarometr zostało zrealizowane w dniach 13.10.2022 – 19.10.2022 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

EKObarometr

Wyniki badania EKObarometr

Zielone społeczeństwo w liczbach:

 • 64% ma pozytywny stosunek do reklam odwołujących się do ekologii
 • 48% zetknęło się z reklamą wykorzystującą motywy ekologiczne
 • 46% pracujących jest zdania, że to oszczędność motywuje firmy do bycia pro-ekologicznymi
 • 23% Eko Zagubieni, dla których ekologia nie jest istotnym tematem stanowi obecnie najliczniejszy segment
 • 23% Polaków pasuje do nastawionego pro-ekologicznie segmentu Eko Troskliwych
 • 18% osób zalicza się do najbardziej pro-ekologicznego segmentu Eko Entuzjastów

Blisko połowa Polaków (48%) spotkała się z reklamą/promocją produktu/usługi, gdzie były wykorzystywane elementy ekologiczne i zaobserwowano spadek o 10 pp. w stosunku do poprzedniej fali 2 3 respondentów spotkała się przede wszystkim z takimi działaniami promocyjnymi, jak nowe, bardziej ekologiczne opakowanie (67%).

64% Polaków deklaruje pozytywne podejście do reklam z elementami ekologicznymi 4 na 10 respondentów twierdzi, że przyczyniają się one do wzrostu świadomości ludzi na temat problemów związanych z środowiskiem (40%). 13% osób wykazuje się znajomością poprawnej definicji greenwashingu i jest to taki sam odsetek osób, co w poprzedniej fali.

Wśród Polaków narasta sceptyczne podejście do ekomarketingu Wszystkie aspekty związane z pozytywnym postrzeganiem reklam zawierających elementy nawiązujące do ekologii czy ochrony środowiska odnotowały spadek w stosunku do poprzedniej fali a z kolei częściej respondenci zgadzali się (w stosunku do poprzedniej edycji badania), że są one np. irytujące (wzrost 3 pp.), nieszczere (+3 pp.), nieuniknione (+4 pp.) i zniechęcające do zakupu (+4 pp.).

Niezmiennie zdrowie i rodzina są najważniejszymi wartościami dla Polaków jednak w stosunku do poprzedniej fali mniej osób wskazywało na te dwie wartości (zdrowie: fala III – 81% fala IV – 74%; rodzina fala III – 80% fala IV – 69%). Również przy niektórych wartościach ekologicznych odnotowano spadek ochrona środowiska (fala III – 40%, fala IV – 32%) i ekologia (fala III – 31%, fala IV – 26%). Jedynie zrównoważony rozwój był wskazywany na podobny poziomie (fala III – 18%, fala IV – 19%). Warto zwrócić uwagę, że większość czynników odnotowała spadek, ale sama kolejność i hierarchia pozostała bez zmian

Blisko 6 na 10 respondentów wskazuje, że ich firmy podejmują pojedyncze działania na rzecz ekologii i dbania o środowisko 58% a prawie 1/4 twierdzi, że tych działań nie ma w ogóle (24%). Główną motywacją do działań ekologicznych w firmach jest po prostu oszczędność (46%) oraz wymogi prawne (40%). Sama idea chęci bycia po prostu ekologiczną firmą jest argumentem jedynie dla 26% firm i najczęściej taką motywację mają firmy zatrudniające poniżej 5 pracowników (48%). Najczęściej podejmowanymi działaniami są umieszczanie pojemników do segregacji śmieci (49%) oraz korzystanie z energooszczędnych żarówek (40%).

W stosunku do poprzedniej fali zmalał w społeczeństwie udział Eko Troskliwych (fala III -35%, fala IV -23%) oraz Eko Entuzjastów (fala III -29%, fala IV -18%) za to największy wzrost odnotował segment Eko Zagubionych (fala III -11%, fala IV -23%) i w tej chwili jest to tak samo liczny segment, jak Eko Troskliwi.

Eko Entuzjaści są to osoby, które najczęściej wybierają zdrową żywność (Ogółem 49%, Eko Entuzjaści 88%) oraz najczęściej poruszają tematykę ekologii ze swoją rodziną i znajomymi (Ogółem 43%, Eko Entuzjaści 77%). Z kolei osoby z segmentu Eko Na Pokaz mimo deklarowania życia według wartości ekologicznych najczęściej ze wszystkich segmentów wskazywały, że wykonują czynności ekologiczne tylko ze względu na odgórne regulacje (Ogółem 27%, Eko Na Pokaz 70%).

Eko Entuzjaści najczęściej zwracają uwagę na to, żeby opakowanie było ekologiczne (Ogółem 48%, Eko Entuzjaści 88%) Taki sam procent Eko Na Pokaz i Eko Entuzjastów twierdzi, że zapłaciłoby więcej za odzież i obuwie, które są ekologiczne (Ogółem 41%, Eko Na Pokaz i Eko Entuzjaści 73%).

Eko Zagubieni najrzadziej z segmentów wykonują czynności pro ekologiczne np. gaszenie światła (Ogółem 86%, Eko Zagubieni 63%) regularne segregowanie śmieci (Ogółem 85%, Eko Zagubieni 61%), oszczędzanie wody (Ogółem 82%, Eko Zagubieni 58%).

Problem obecnego stanu środowiska dostrzegają przede wszystkim Eko Entuzjaści (Ogółem 75%, Eko Entuzjaści 98% i Eko Troskliwi 95%) z kolei ze spożywania mięsa najczęściej rezygnują z powodów ekologicznych Eko Na Pokaz (Ogółem 28%, Eko Na Pokaz 67%) jak również rezygnują z lokali, które nie posiadają bio certyfikatów (Ogółem 20%, Eko Na Pokaz 65%).

W obliczu inflacji i rosnących cen energii największy procent Polaków deklaruje, że zamierza ograniczyć zużycie prądu podczas zbliżającej się zimy (56%) i częściej gasić światło (52%). Zmniejszenie zużycia energii jest również czynnością, którą już wprowadziło najwięcej Polaków w przeciągu ostatnich dwóch lat (59%) drugą z kolei czynnością jest segregacja śmieci (57%).

Największą motywacją do zmniejszenia zużycia energii była inflacja i rosnące ceny 47% a z kolei jeśli chodzi o segregowanie śmieci, to był to niezależny impuls od czynników zewnętrznych dla 62% respondentów.

Odnośnie decyzji zakupowych Polaków najczęściej planowanymi działaniami są polowanie na promocje i zniżki (43%) oraz rezygnacja z kupowania nowych ubrań (41%) W kwestii nowych ubrań powodem rezygnacji dla blisko 6 na 10 respondentów są w równym stopniu aspekty ekologiczne i ekonomiczne (57%).

Ponad 1/3 Polaków jest zdania, że obecny stan Odry świadczy o całkowitej degradacji środowiska naturalnego (36%), a dla 28% najbardziej niebezpieczny jest brak możliwości odbudowy fauny i flory rzeki sprzed zanieczyszczenia Pomimo tego ponad połowa respondentów wskazuje, że ten temat ich nie dotyczy i nie zamierzają podjąć żadnych działań z tym związanych (55%).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Raportu: EKOBarometr – pełna wersja raportu z czwartego pomiaru.Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*17 listopada 2022, Robert Sadowski

Raport IV Pomiaru EKObarometru

EKObarometr to cykliczne, ogólnopolskie badanie poświęcone analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec ekologii w poszczególnych sferach życia. W tym roku Newspoint został partnerem medialnym IV Pomiaru EKObarometru. Pośród badanych zagadnień w badaniu EKObarometr pojawia się odniesienie do: postaw Polaków w kontekście ekologicznym zwyczajów zakupowych Polaków w obszarze produktów bio/eko percepcji marketingu i reklam ekoproduktów/ekousług...

31 sierpnia 2022, Monika Grabowska

Home office oczami internautów – Raport Newspoint

Zespół redakcyjny Newspoint, przy współudziale zaproszonych partnerów, opracował raport dotyczący pracy zdalnej widzianej z perspektywy internautów – zarówno pracowników, jak i pracodawców. 

1 sierpnia 2022, Robert Sadowski

Światowy Raport ICCO na temat PR 2021-2022

Międzynarodowa Organizacja Konsultacyjna ds. Komunikacji (ICCO) jest globalnym głosem w branży public relations oraz branży komunikacyjnej. Posiada sieć 41. stowarzyszeń, reprezentujących agencje PR i agencje komunikacyjne w 70 krajach. Poprzez doskonalenie i dostosowywanie standardów członkowie ICCO kształtują przyszłość komunikacji oraz rozwiązują zbiorowe problemy. W związku z tym, co roku powstaje raport, który ma na celu...

16 czerwca 2021, Robert Sadowski

Raport Newspoint: Szczepionki przeciw COVID

W dobie pandemii szczepienia przeciwko COVID-19 szybko stały się jednym z najpopularniejszych tematów w polskich mediach. Newspoint prezentuje analizę dotyczącą publikacji na temat sześciu szczepionek, które ukazały się w internecie od marca 2020 roku do kwietnia 2021 roku. Z badania wyłania się medialny obraz rosnącej fali zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19, której szczyt prawdopodobnie znajduje się już za nami.

13 listopada 2020, Robert Sadowski

Światowy raport ICCO na temat PR 2020-2021

Międzynarodowa Organizacja Konsultacyjna ds. Komunikacji (ICCO) to globalny głos w zakresie public relations i branży komunikacyjnej. Dzięki sieci 41 stowarzyszeń reprezentujących PR i agencje komunikacyjne w 70 krajach na świecie, członkowie ICCO starają się kształtować przyszłość komunikacji poprzez ulepszanie standardów i wspólne rozwiązywanie problemów.  W związku z tym, co roku powstaje Raport, który ma na...