Relacja z konferencji IAB HowTo: AI Transformation – jak sztuczna inteligencja zmienia Twój biznes

22 listopada 2023, Robert Sadowski

16 listopada 2023 w Multikinie w Złotych Tarasach odbyła się kolejna konferencja z cyklu IAB HowTo. Tym razem poświęcona najnowszym trendom, wymianie wiedzy praktyków, ciekawym case studies, a także aktualnej sytuacji prawnej oraz wpływom AI na branżą reklamową. Newspoint przygotował obszerną fotorelację z wystąpień wszystkich prelegentów.

Konferencję otworzył Włodzimierz Schmidt, CEO IAB Polska.

Włodzimierz Schmidt
Włodzimierz Schmidt

Wydarzenie poprowadzili dr Anna Gumkowska, Szefowa grupy roboczej AI, IAB Polska, Jakub Szczygieł, Marketing Automation Manager, SalesTube, Krystian Wydro, Digital Transformation Manager, Labcon.

dr Anna Gumkowska, Jakub Szczygieł, Krystian Wydro
dr Anna Gumkowska, Jakub Szczygieł, Krystian Wydro

Na konferencji IAB HowToAI Transformation – jak sztuczna inteligencja zmienia Twój biznes wysłuchaliśmy następujących prelekcji:

Obalamy mity o AI

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, Dyrektorka Centrum Inteligentnych Technologii, Uniwersytet Łódzki.
Karolina Stępczyńska, Head of Video & Ad grid, Burda Media.

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska i Karolina Stępczyńska
dr Dominika Kaczorowska-Spychalska i Karolina Stępczyńska
dr Dominika Kaczorowska-Spychalska i Karolina Stępczyńska według AI

Prezentacja pokazała, że AI to nie tylko zimne maszyny, ale prawdziwi cyfrowi przyjaciele, którzy zawsze mają czas,
by nas wysłuchać. I choć mogą być niesamowici, to pamiętajmy, że nawet AI potrzebuje czasem odpoczynku… od naszych niekończących się pytań!

MIT 1 – AI MOŻE ZASTĄPIĆ WSZYSTKIE ZAWODY

 • GenAI będzie miała przede wszystkim wpływ na zawody oparte na wiedzy (McKinsey & Company, „The economic potential of generative AI”,2023).
 • Polacy są przekonani, że AI zlikwiduje więcej miejsc pracy niż ich stworzy, ale są optymistyczni co do oceny wpływu AI na ich stanowisko pracy (Fundacja Digital Poland, „Technologia w służbie społeczeństwu”, 2023).
 • GenAI będzie dotyczyć 300 mln miejsc pracy na całym świecie (Goldman Sachs).
 • Nowe zawody: Prompt engineer, Code-collar workers (The Future of Jobs Report 2023, World Economic Forum).
 • Chociaż GEN AI ma potencjał do zastępowania miejsc pracy, nacisk kładziony na szkolenie pracowników w zakresie wykorzystywania AI i big data daje możliwości nowych zawodów. Pracownicy będą się przekwalifikowywać w ciągu najbliższych 5 lat.
Miejsca pracy – wzrosty i spadki

Współpraca człowieka z AI wymaga umiejętności:

 • kognitywne, w tym w aspekcie rozwiązywania złożonych problemów
 • kreatywne myślenie zyskuje na znaczeniu nieco szybciej niż myślenie analityczne.
 • związane z poczuciem własnej skuteczności
 • postawy społeczno-emocjonalne: ciekawość, uczenie się przez całe życie, odporność, elastyczność oraz motywacja i samoświadomość
 • kolaboracja/kooperacja (H2AI)
 • komunikacja, w tym człowiek – człowieka, ale i … człowiek – AI

MIT 2 – AI JEST NIEOMYLNA

AI…

 • jest oparta na danych. Jeśli będą one niepełne, niedokładne, nieaktualne, błędne lub stronnicze, to AI będzie generować błędne odpowiedzi
 • miewa halucynacje, co może prowadzić do „inflacji wartości informacji” i dezinformacji
 • nie zawsze jest w stanie w pełni zrozumieć kontekst i znaczenie generowanego przez siebie tekstu czy obrazu
 • nie ma ludzkich zdolności do oceny wiarygodności prezentowanych danych

MIT 3 – AI JEST ZAWSZE NEUTRALNA

AI nie ma uczuć, przekonań ani uprzedzeń. Stronniczość to dane, na których trenujemy i ich sposób użycia.

MIT 4 – AI MOŻE BYĆ WYŁĄCZONE, KIEDY CHCEMY

***

W służbie kreacji czy kalkulacji? – czyli AI w codziennej pracy stratega

Mateusz Garbarczyk, Strategy & Innovation Manager, Value Media.
Agnieszka Krasnodębska, Strategy Planner, Value Media.

Mateusz Garbarczyk i Agnieszka Krasnodębska
Mateusz Garbarczyk i Agnieszka Krasnodębska
Mateusz Garbarczyk i Agnieszka Krasnodębska według AI

Zderzenie dwóch podejść do wykorzystania ChatGPT w codziennej pracy agencji. Agnieszka opowiedział jak pomaga jej tworzyć narzędzia do optymalizowania podziału budżetu na kanały mediowe, Mateusz zaś skupił się na wykorzystaniu chatu, jako narzędzia stymulującego kreatywność podczas burz mózgów.

Wykorzystanie AI do optymalizacji:

 • Budżet mediowy do podziału
 • Grupa celowa
 • Kanały
 • Krzywe budowania zasięgu

Proponowane podejście do burzy mózgów:

 • ilość ponad jakość,
 • buduj na pomysłach innych,
 • spójrz na problem inaczej (albo oczami innych).

***

Sztuczna inteligencja – potencjał czy zagrożenie dla branży retail?

Tomasz Woźniak, CEO & Partner Future Mind, FutureMind.

Tomasz Woźniak
Tomasz Woźniak

Potencjał AI w branży retail nie kończy się na ChatGPT i może zrewolucjonizować liczne aspekty działalności firm – jeśli podejdą one do tematu w przemyślany sposób i zaadresują ryzyka. Prezentacja idealnie ukazała, że AI w retailu to nie tylko gadające chatboty, ale cała armia rozwiązań gotowych na rewolucję. Świeże dane? Jak woda w pustyni dla spragnionych nowych informacji. Pokazują, jak retailerzy i konsumenci patrzą na AI – czy to przyszły sojusznik, czy wróg w ukryciu. Wspaniale, że prezentacja idzie dalej niż tylko tekst – to jak pokazanie, że AI może być zarówno kasjerem, projektantem, jak i osobistym doradcą. W końcu, w świecie retailu, AI może być tym, co zamieni „nie mam nic do ubrania” w „wow, to jest dokładnie to, czego szukałem!”

Niekoniecznie AI jest automatyczną odpowiedzią na wszystkie pytania 

 • 61% konsumentów obawia się zaufać sztucznej inteligencji
 • 71% oczekuje regulacji w sferze AI 
 • ponad 75% obawia się fałszywych informacji ze strony AI
 • większość konsumentów wyraża zaniepokojenie generowanymi przez AI opisami produktów i recenzjami 
 • tylko 57% konsumentów ufa, że firmy będą używać AI w etyczny sposób

Najczęstsze zastosowania AI

 • obsługa klienta
 • personalizacja komunikacji
 • optymalizacja procesów biznesowych
 • podejmowanie decyzji produktowych
 • generowanie treści marketingowych
 • zarządzanie stanami magazynowymi
 • personalizacja interfejsu produktów cyfrowych
 • optymalizacja podróży klienta
 • wykrywanie oszust i nieuczciwych transakcji
 • podejmowanie decyzji inwestycyjnych

Wskazówki: zacznij od prostych rzeczy kierując się potrzebami swoich klientów i pracowników, ułatwiaj nie komplikuj, edukuj swoją organizację tak, aby nie obawiała się zmiany wywołanej sztucznej inteligencją, stwórz zasady wykorzystywania AI w swojej organizacji, aby uniknąć oczywistych ryzyk, planując wdrożenia AI kieruj się pragmatyzmem, a nie gonieniem za innowacją.

***

Jak się uczyć ze wsparciem AI?

Katarzyna Jezierska, Dyrektor Marketingu, WeNet.

Katarzyna Jezierska
Katarzyna Jezierska według AI

Zacznij od tego, czego chcesz się nauczyć i jaki jest twój aktualny poziom wiedzy? „Jak się uczyć ze wsparciem AI?” – to jak spytać się komputera, jak być mądrzejszym! Prezentacja pięknie łączy teorię SMART z praktycznymi narzędziami AI. Chcesz wiedzieć, jak szybko się uczysz? AI jest jak osobisty trener mózgu – daje ci checkpointy i „testy w boju”. A narzędzia? To jak magiczna różdżka, która przemienia ciężką pracę w efektywną zabawę. Pamiętajcie, AI to nie tylko kalkulator, to także personalny korepetytor!

Cel powinien być:
Specyficzny
Mierzalny
Ambitny
Realistyczny
Terminowy

Zapisanie takiego celu o ponad 50% zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.

Punkt wyjścia + odpowiedni proces:
• Mój obecny stan wiedzy
• Predyspozycje
• Preferencje
• Dostępność
• Najlepsze dla mnie techniki
• Jak się uczyć tylko tego, co mi potrzebne?

AI przygotowuje plan!
• ‘Działaj jako’ –nadanie kontekstu
• Prompt
• Wybór modelu

Efekty – wrażenia prelegentki:

 • Chat GPT – sprawnie, szybko i kompletnie, ale bez konkretu
 • GPT 4 – dużo bardziej konkretny, kompletny plan. Podstawowe techniki, plan sprawdzania
 • Bard – sporo wskazówek co do technik efektywnej nauki, dobrze podsumował moje cele
 • WeNa (narzędzie WeNet): konkretnie i rzeczowo
 • Llama – konkretny układ po tygodniach, sporo wskazówek i podpowiedzi
 • Bing – przeraziła mnie ilość tekstu i konieczność dopytywania– ale mam szczegółowy plan z przykładami narzędzi, zaczynam naukę!

Wniosek: nie ma jednego dobrego modelu: różne osoby, różne cele, różne style uczenia się.

***

Sztuczna inteligencja – przegląd regulacyjny

Marcin Ręgorowicz, Radca prawny i Managing Associate, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Marcin Ręgorowicz
Marcin Ręgorowicz według AI

W czasie prelekcji odbyło się omówienie aktualnego stanu regulacji prawnych dotyczących AI.

 • Obecnie w wielu jurysdykcjach na świecie trwają intensywne prace legislacyjne, ale w żadnym z wiodących państw nie weszła jeszcze w życie kompleksowa regulacja AI
 • Przyjmowane są różne podejścia regulacyjne – od ogólnych polityk, przez niewiążące kodeksy postępowania, po szczegółowe przepisy
 • Ze względu na nowość technologii, regulacje dotyczą fundamentalnych obszarów
 • W Polsce i UE oczekujemy przede wszystkim na ostateczne przyjęcie AI Act
 • Nie oznacza to, że nie ma obecnie żadnych przepisów – pełne zastosowanie mają obowiązujące przepisy z poszczególnych obszarów

Stosowanie AI – jakie przepisy mogę mieć zastosowanie? Na jakie przepisy należy zwrócić uwagę?

 • przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (przede wszystkim RODO)
 • przepisy sektorowe (np. dotyczące outsourcingu bankowego)
 • przepisy z zakresu ochrony informacji prawnie chronionych (np. ochrona informacji niejawnych i tajemnice „branżowe”)
 • przepisy z zakresu cyberbezpieczeństwa (np. zarządzanie ryzykiem, zgłaszanie incydentów)
 • przepisy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji (np. ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa)
 • przepisy prawa cywilnego (np. naruszenia postanowień umowy)
 • prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

Rozwiązania AI będą najczęściej udostępniane w formie oprogramowania lub jako usługi w modelu chmurowym (cloud).

Ogólne rekomendacje – „na dzisiaj”

 • Warto stale monitorować otoczenie prawne oraz na bieżąco aktualizować wewnętrznie i zewnętrzne procesy związane ze stosowaniem systemów AI
 • Warto mieć świadomość, że jeszcze przez długi czas pozostaną istotne wątpliwości co do niektórych fundamentalnych kwestii prawnych – istotny obszar ryzyka prawnego
 • Podejmując decyzje co do wdrożenia systemów AI warto już teraz uwzględnić ogólne zasady wynikające z procedowanych regulacji (np. co do ograniczeń lub zakazu wykorzystania AI do określonych zastosowań)
 • Przy wdrażaniu i korzystaniu z systemów AI należy stosować obecnie obowiązujące przepisy, regulujące konkretne obszary (np. dane osobowe)

Prezentacja pokazała, że nawet AI musi przestrzegać zasad – jak w szkolnej stołówce, ale z algorytmami. Europejski AI Act? To jak podręcznik dobrych manier dla AI, tylko zamiast „nie chodzić na rękach”, mamy „nie przejmować kontroli nad światem”. W końcu każdy chce mieć pewność, że ich cyfrowy przyjaciel gra zgodnie z zasadami!

***

Mr. Panczat tworzy kampanię – kluczowe problemy prawne związane ze stosowaniem AI „na dzisiaj” (case study)

Dominik Gabor, Associate, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Dominik Gabor
Dominik Gabor
Dominik Gabor według AI

Prezentacja to przedstawienie praktycznych porad prawnych związanych ze stosowaniem AI „na dzisiaj”.

„Mr. Panczat tworzy kampanię” – brzmi jak tytuł filmu, w którym AI przejmuje agencję reklamową! Prezentacja fantastycznie wskazała, że nawet w świecie marketingu AI musi przestrzegać prawa. Pokazuje, jak przemierzać labirynt przepisów, by nie skończyć jak Ikar, który poleciał za wysoko z woskowymi skrzydłami. Ciekawe, czy Mr. Panczat wie, że nie wszystko, co można zrobić z AI, należy robić? W każdym razie, to przestroga dla wszystkich, którzy myślą, że AI to tylko naciskanie przycisku „stwórz”!

Wewnętrzne polityki agencji

 • Z jakiego AI można korzystać?
 • Z jakiego rodzaju konta należy skorzystać?
 • Do jakich potrzeb można skorzystać z określonego AI?
 • Jakie informacje i dane można przekazywać do AI?
 • Czy jest proces, który powinien zostać przeprowadzony?
 • W razie wątpliwości – kto jest decydentem w agencji?

Mr. Panczat tworzy kampanię przy użyciu AI, czyli:

 1. Weryfikuje, czy może skorzystać z systemu AI
 2. Dostosowuje się do wewnętrznych polityk agencji
 3. Wybiera „bezpieczny” system
 4. Przygotowywane dane nienaruszające prawa lub praw osób trzecich
 5. Tworzy kreacje z odpowiednim promptem
 6. Weryfikuje uzyskany wytwór
 7. Jest świadomy ryzyk i problemów związanych z jego wykorzystywaniem
 8. Odpowiednio oznacza wytwór jako efekt działania systemu AI
 9. Nie boi się poprosić o pomoc

***

AI wspomaga poszukiwania zaginionych

Izabela Jezierska-Świergiel, Wiceprezes Fundacji ITAKA, Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
Aleksandra Strzelecka, Manager ds. komunikacji, Screen Network

Izabela Jezierska-Świergiel i Aleksandra Strzelecka
Izabela Jezierska-Świergiel i Aleksandra Strzelecka według AI

Prezentacja ukazała niezwykłe wykorzystanie AI, pokazując, że nie jest to tylko narzędzie biznesowe czy naukowe, ale coś, co może poruszać serca i pomagać w realnych problemach społecznych. „Ożywione” plakaty osób zaginionych to jak dać głos tym, którzy nie mogą mówić. Cały proces – od konceptu do kreacji i efektu społecznego – to przepis na to, jak technologia może być używana dla dobra. Ta prezentacja to nie tylko technologiczne osiągnięcie, ale przede wszystkim pokazanie, że w świecie AI jest miejsce na ludzkie serce i współczucie.

***

Jak budować AI Mindset w organizacji – studium przypadku.

dr Anna Gumkowska, Szefowa grupy roboczej AI , IAB Polska
Sebastian Kondracki, Chief Innovation Officer firma Deviniti, deviniti.com
Marek Szymański, Dyrektor ds. cyfryzacji, Bauer

dr Anna Gumkowska, Sebastian Kondracki, Marek Szymański
dr Anna Gumkowska, Sebastian Kondracki, Marek Szymański według AI

Jako przedsiębiorcy chcemy, by nasi pracownicy zdobywali nowe kompetencje, rozwijali się, rozumieli sposoby zastosowania AI i umieli z nich w rozważny sposób korzystać.

„Jak budować AI Mindset w organizacji” – to jak uczyć ryb latać, ale zamiast ryb mamy ludzi, a zamiast latać – używać AI! Prezentacja uświadamia, że wprowadzanie AI do firmy to nie tylko technologia, ale też psychologia. Jak przekonać pracowników, że AI to nie Terminator w garniturze, ale pomocny kolega z biura? Pokazuje, że kluczem jest edukacja i transparentność. To jak mówić rybom: „Spokojnie, nie musicie latać, ale możecie pływać szybciej dzięki AI”. W końcu, wiedza to nie tylko moc, ale i spokój ducha!

Zarządzanie, technologia, kultura

Zarządzanie – Idea Kennetha Cukier
● Centuar – połączenie ludzkich i maszynowych sił
● Współistnienie pracowników i AI jako nowy standard zawodowy
● AI rozszerza, nie zastępuje ludzką inteligencję

Demokratyzacja kultury organizacji – przy wyborze obszarów wspieranych przez AI oraz w sposobie wdrażania rozwiązań i narzędzi jest kluczowym warunkiem budowania AI Mindset’u w każdej organizacji.
Dzięki takiemu podejściu AI: rozwiązuje, moje problemy pomaga mi oszczędza, mój czas, daje mi nowe możliwości.

Edukacja
● zaciekaw
● nie unikaj trudnych tematów
● partycypuj w troskach

Demokratyzacja
● zaangażuj wszystkie obszary/działy
● zapewnij bezpieczeństwo
● staraj się zrozumieć problem

Zaangażowanie
● zadbaj o różnorodność kompetencyjną grup
● zastosuj twórczą metodykę pracy
● zapewnij uczestnictwo zamiast obserwacji

***

Best practice pisania promptów – od 0 do prompt engineera.

Adrian Kaczkowski, Marketing Automation Specialist, SalesTube.
Jakub Szczygieł, Marketing Automation Manager, SalesTube.

Adrian Kaczkowski i Jakub Szczygieł
Adrian Kaczkowski i Jakub Szczygieł według AI

Jak w poprawny sposób rozmawiać z ChatemGPT?

„Best practice pisania promptów” brzmi jak szkoła magii dla aspirujących czarodziejów AI! Prezentacja dała kluczowe wskazówki, jak zamienić zwykłe słowa w czarodziejskie formuły, które ChatGPT zrozumie. To jak instrukcja obsługi telewizora – tylko zamiast kanałów, przestawiasz tematy rozmów. Ucząc, jak budować prompty i korzystać z playground, prezentacja przypomina, że odpowiednie słowa to klucz do AI. To jak uczyć się języka obcego, ale zamiast „dzień dobry”, uczymy się „ChatGPT, opowiedz mi o…”.

Prompt to instrukcja w formie tekstowej, która pozwala komunikować się nam np. z Chatem GTP z wykorzystaniem języka naturalnego. Pisanie jasnych instrukcji prowadzących model LLM do uzyskania pożądanego efektu.

Przykładowa budowa promptu:

[persona] + [kontekst] + [zadanie] + [przykład] + [format] + [ton]

Przykładowy framework
Przykładowy framework

***

Prawa półkula mózgu Sztucznej Inteligencji – artystyczne możliwości AI w zasięgu ręki.

Krystian Wydro, Digital Transformation Manager, Labcon.

Krystian Wydro
Krystian Wydro
Krystian Wydro
Krystian Wydro według AI

Podczas prezentacji zobaczyliśmy, jak kilka słów zamienia się w niesamowite wizualizacje dzięki AI. Na stockach nie zawsze znajdziemy obrazków takich jakie szukamy. Niech stworzy je AI. Nie każdy musi być Da Vinci, ale z AI każdy może tworzyć jak mistrz!

Prezentacja pokazała, że słowa mogą stać się obrazami, a myśli filmami – wszystko dzięki AI. To jak gdyby AI było czarodziejskim pędzlem, który maluje to, co sobie wymarzymy. Wspaniale, że warsztat nie tylko uczy, ale i inspiruje do eksploracji artystycznych możliwości AI. To jak odkrywanie, że w naszym smartfonie jest ukryty genialny artysta, tylko czekał, abyśmy mu pozwolili się wykazać!

Przykład fotorealistycznego promptu:

KOMPOZYCJA: Portrait
TECHNIKA: photograph
BOHATER: of a scandinavian woman looking up
NASTRÓJ: amazed
TŁO: in new york city,
DETALE: walking on a street, clear facial features,
OŚWIETLENIE: golden hour,
APARAT/OBIEKTYW: ultra close up shot, 50mm lens,
f/11, Canon EOS 5d, Film Grain

Konstrukcja promptu za pomocą chatGPT

Nauka promptu – w pierwszej kolejności pokazujemy mu jakiego szablonu chcemy użyć. Użycie promptu – później już tylko mówimy co chcemy uzyskać i możemy dostać wygenerowane prompty przez chatGPT.

***

Zrób to sam. Jak zwiększyć wyda(AI)ność marketingu dzięki sztucznej inteligencji. Case study.

Paweł Szczyrek, Creative and Content Manager, Ideo Force.

Paweł Szczyrek
Paweł Szczyrek
Paweł Szczyrek
Paweł Szczyrek według AI

O sztucznej inteligencji mówią wszyscy, ale do czego tak naprawdę można ją zastosować w marketingu? Prezentacja perfekcyjnie pokazała, że AI w marketingu to nie tylko gadżet, ale prawdziwy game changer. Chcesz zwiększyć efektywność, obniżyć koszty i rosnąć w zyskach? AI jest jak ten sprytny kolega, który zawsze znajdzie skrót. Case study są jak przepisy kulinarne – każdy może je wypróbować, aby dodać swojej kampanii smaku AI. W końcu, kto nie chciałby mieć asystenta, który nigdy nie potrzebuje przerwy na kawę?

Podczas prelekcji poznaliśmy pomysły na automatyczne i inteligentne moderowanie hejt na Facebooku oraz automatyczne generowanie treści i recykling treści przy pomocy AI!

Do czego jeszcze można wykorzystać sztuczną inteligencję?

 • Generowanie skryptów na stronę
 • Tworzenie nazw brandów (naming)
 • Budowa chatbotów
 • Angażowanie użytkowników
 • Do wszystkiego

***

Kto tworzy lepsze reklamy – człowiek czy AI? Case study kampanii BLIKOMANIA 2023.

Julia Zdobylak, Senior SEM & Paid Social Planner, Performics.

Julia Zdobylak
Julia Zdobylak
Julia Zdobylak
Julia Zdobylak według AI

Współpraca między ludźmi a sztuczną inteligencją zaowocowała rekordowymi wynikami działań Google Ads w kampanii BLIKOMANIA 2023. Prezentacja pokazała, że współpraca z AI to nie tylko przyszłość, to już teraźniejszość. Rekordowe wyniki w Google Ads dzięki ChatGPT? To jak znalezienie złotego guzika „turbo” w kampanii marketingowej. Pięciokrotna optymalizacja pracy? AI robi to, co najlepsze, pozwalając ludziom skupić się na kreatywności. I ten test A/B – czyste emocje! Czy AI przebije człowieka? To jakby pytanie, czy robot mógłby napisać „Hamleta”. Ale bez względu na wyniki, case study daje jasny przekaz: AI w marketingu to nie moda, to ewolucja!

Poznaliśmy proces wykorzystania CHAT GPT.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TWORZENIA TREŚCI

 • Brief: nigdy nie przesyłaj całego briefu! Na początek spróbuj dodając tylko najbardziej kluczowe informacje, a później rozszerzaj swoje zapytanie od ogółu do szczegółu.
 • Prompting: nie potrzebujesz rozbudowanych poradników czy kursów promptingu. Zdefiniuj zadanie, nadaj rolę, określ kontekst i warunki brzegowe wykonania zadania.
 • Największe wyzwanie: liczba znaków. Spróbuj nie tylko definiować, czym jest liczba znaków w Google Ads, ale również podawać przykłady zdań pisząc, ile mają znaków.

***

Jak AI może pomóc w optymalizacji media mixu? Czyli jak wyliczyć realne zwroty z inwestycji nie czekając na wyniki tygodniami.

Magdalena Niewiadomska, Head of Intelligence Division, SalesTube.
Mateusz Sroka, Senior Data Scientist, SalesTube.

Magdalena Niewiadomska i Mateusz Sroka
Magdalena Niewiadomska i Mateusz Sroka
Magdalena Niewiadomska i Mateusz Sroka
Magdalena Niewiadomska i Mateusz Sroka według AI

W jaki sposób AI może przyspieszyć modelowanie ekonometryczne (MMM) i monitorowanie efektywności mediów w czasie rzeczywistym? Prezentacja pięknie pokazała, jak AI może przyspieszyć modelowanie ekonometryczne, czyli jak zrobić z miesięcy analizy, tydzień pracy. Na jakie media mam wydawać i ile? Automatyczne generowanie rekomendacji? To jak mieć własnego asystenta, który nie tylko zna odpowiedzi, ale nawet wie, kiedy zadać pytanie. Wykorzystanie narzędzi Google do optymalizacji media mixu? To jak odkryć, że masz w kieszeni magiczną różdżkę. Prezentacja pokazuje, że dzięki AI nie musimy czekać tygodniami na wyniki – to jak przeskoczyć w czasie do przodu i zobaczyć przyszłość marketingu już teraz!

Model ekonometryczny

 • Jakie czynniki wpływają na sprzedaż?
 • Jaki ROI generują poszczególne kanały?
 • Jak najefektywniej rozłożyć budżet na kampanię?
 • Które placementy przynoszą inkrementalny przychód? Czy warto inwestować w offline?
 • Jakie są optymalne budżety dla kanałów i placementów?
 • Gdzie warto targetować?
 • Czy opłaca mi się iść w działania zasięgowe /traffikowe?
 • Czy opłaca mi się remarketing?
 • Czy lepiej robić video w Mecie czy na YT?

Standard danych i struktura zbierania danych i materiałów kluczem do automatyzacji. Rozwiązania chmurowe umożliwiające automatyzację i skalowanie rozwiązań. Modelowanie danych i predykcja w każdym rozwiązaniu BigTech.

***

Była to ostatnia prelekcja konferencji IAB HowTo: AI Transformation. Jak sztuczna inteligencja zmienia Twój biznes. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach IAB HowTo i do zapoznania się z naszymi fotorelacjami z pozostałych konferencji tego cyklu.Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*21 lutego 2024, Robert Sadowski

Relacja z konferencji IAB HowTo: Efektywne kampanie marketingowe w erze nowych technologii

15 lutego w warszawskim Multikinie Złote Tarasy odbyła się pierwsza w tym roku konferencja z cyklu IAB HowTo. Tym razem połączone siły grup roboczych IAB Polska przedstawiły aktualną wiedzę z zakresu SEM, SEO, mobile marketingu, social mediów, e-PR, content marketingu, influencer marketingu oraz reklamy w modelu programmatic. Wszystko po to, by zwiększyć efektywność w obliczu...

6 grudnia 2023, Robert Sadowski

Kształtowanie przyszłości finansów: wnioski z 14. FinTech & 13. InsurTech Digital Congress

4 grudnia 2023 roku w The Westin Warsaw Hotel odbył się 14. FinTech & 13. InsurTech Digital Congress – wydarzenie gromadzące czołowych ekspertów branż fintech i insurtech. Newspoint był Patronem Medialnym kongresu.

27 listopada 2023, Adriana Baranowska

Fotorelacja z barcampu semWAW

17 listopada 2023 roku na Campusie Google for Startups w Warszawie odbyła się pierwsza edycja semWAW, czyli bliźniaczego semKRK – eventu krakowskiego. Newspoint był patronem medialnym wydarzenia i przygotował fotorelację z wystąpień wszystkich prelegentów.

22 listopada 2023, Robert Sadowski

Relacja z konferencji IAB HowTo: AI Transformation – jak sztuczna inteligencja zmienia Twój biznes

16 listopada 2023 w Multikinie w Złotych Tarasach odbyła się kolejna konferencja z cyklu IAB HowTo. Tym razem poświęcona najnowszym trendom, wymianie wiedzy praktyków, ciekawym case studies, a także aktualnej sytuacji prawnej oraz wpływom AI na branżą reklamową. Newspoint przygotował obszerną fotorelację z wystąpień wszystkich prelegentów. Konferencję otworzył Włodzimierz Schmidt, CEO IAB Polska. Wydarzenie poprowadzili dr...

22 listopada 2023, Robert Sadowski

XVII Smart City Forum – Innowacje, Równość i Zrównoważony Rozwój

20-21 listopada 2023 roku w The Westin Warsaw Hotel odbyło się XVII Smart City Forum – spotkanie włodarzy miast, specjalistów administracji samorządowej oraz przedstawicieli zarządów firm działających w obszarze smart city. Wydarzenie zgromadziło 440 uczestników, którzy wysłuchali debat i wystąpień merytorycznych z udziałem ekspertów w dziedzinie funkcjonowania i rozwoju inteligentnych miast. Newspoint był Patronem Medialnym wydarzenia.