Światowy raport ICCO na temat PR 2020-2021

13 listopada 2020, Robert Sadowski

Międzynarodowa Organizacja Konsultacyjna ds. Komunikacji (ICCO) to globalny głos w zakresie public relations i branży komunikacyjnej. Dzięki sieci 41 stowarzyszeń reprezentujących PR i agencje komunikacyjne w 70 krajach na świecie, członkowie ICCO starają się kształtować przyszłość komunikacji poprzez ulepszanie standardów i wspólne rozwiązywanie problemów. 

W związku z tym, co roku powstaje Raport, który ma na celu wskazać przyszły kierunek branży komunikacyjnej. Grupą respondentów są szefowie 3000 agencji PR, należących do ICCO. Przygotowaliśmy streszczenie edycji na przełomie 2020-2021.

Pandemia Covid-19 głównym wyznacznikiem przyszłości branży PR

Rok 2020 miał być okresem wielu wyzwań i szans dla branży PR, nikt jednak nie mógł przewidzieć ich skali. Wydarzenia tego roku pokazały ogromną siłę i znaczenie IT w branży PR.  Okazało się, że stanowi ono centrum naszych indywidualnych działań, zarządzania organizacji czy rządów. Branża komunikacyjna podczas pandemii udowodniła, jak mocne są jej fundamenty.  

Niewątpliwie ostatnie miesiące nadały kierunek przyszłości branży. Chociaż wiele agencji PR doświadczyło przełożenia lub odwołania kampanii (62%),  utraty dochodów firmy (46%), zachęcająco wielu specjalistów od PR widzi barwne perspektywy na przyszłość. Wielu z nich pozostaje optymistycznie nastawionych do wzrostu znaczenia rynku public relations, który jest spodziewany głównie dzięki branżom IT i technologii (63%) oraz opiece zdrowotnej (53%).

Wpływ pandemii Covid-19 na PR

Oczekiwane sektory wzrostu

Problemy globalne zdecydowanie przełożyły się na poprawę sytuacji w korporacjach. Prezesi przykładają większą uwagę do celów korporacyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie w obszarze, który odnotował największy wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a jest nim reputacja firmy (41%). W raporcie wielokrotnie podkreśla się również znaczenie dobrego samopoczucia pracowników. 

Obszary wzrostu
Oczekiwane obszary wzrostu

Jakie szanse stoją przed branżą PR?

W jednym z badań przedstawionych w raporcie, wykazano postrzegany wzrost i możliwości branży PR. Respondentom zaprezentowano 12 stwierdzeń. Ich zadaniem było przyznać noty każdej z opinii, w skali 1-10, gdzie 1 = zdecydowanie się nie zgadzam, 10 = zdecydowanie się zgadzam.  Na podstawie wyników nie sposób nie zauważyć, po raz kolejny, tendencji do wzrostu w postaci znaczenia reputacji korporacyjnej. 

Pomimo okresu pandemii wyniki raportu dają sporą nadzieję, jeśli chodzi o  przyszłość branży PR. Optymizm w stosunku do rozwoju rynku oraz bieżących działań, podobnie jak w poprzednich latach, utrzymuje się na stałym poziomie.  Stwierdzenie, że będzie on cechą charakterystyczną wielu lat w przyszłości, nie powinno być w tym wypadku uznane za nadużycie. 

 • Prezesi poważnie podchodzą do reputacji firmy (6.6)
 • Optymizm, co do rozwoju rynku PR (6.4)
 • Firmy zwracają większą uwagę na cel korporacyjny (6.3)
 • Agencje skutecznie zaspokajają potrzeby digitalowe swoich klientów (6.3)
 • Branża działa etycznie (6.3)
 • Istnieje duża podaż talentów (6.2)
 • Klienci używają PR do prowadzenia niestandardowych usług (6.0)
 • Przemysł dostosowuje się w tempie adekwatnym do nowych technologii (6.0)
 • Trudności w odróżnieniu fałszywych wiadomości (6.0)
 • Marketerzy wydają więcej niż inni specjaliści od komunikacji (5.7)
 • Branża dobrze sobie radzi z pozyskiwaniem talentów spoza PR (5.0)
 • Spodziewany wzrost rentowności agencji w tym roku (4.6)

Oczekiwane obszary inwestycji

Pozyskiwanie personelu do branży PR

Mówiąc o wzroście i obszarach inwestycji należy wspomnieć o pożądanych cechach pracowników.  Patrząc w przyszłość, we wszystkich regionach świata ‘pomiar i analityka danych’; ‘badania i planowanie’ są wymieniane w czołówce atrybutów potencjalnych współpracowników. Do tego dochodzi ‘kreatywność’ oraz ‘zdolność do odnalezienia się w kryzysowej sytuacji’, co szczególnie zyskało na znaczeniu podczas pandemii. 

Kluczowe umiejętności pracowników PR na kolejną dekadę:

 • Pomiar i analityka danych (37%)
 • Kreatywność (33%)
 • Badania i planowanie (29%)
 • Doradztwo kryzysowe (26%)
 • Ocena wpływu komunikacji (23%)
 • Tworzenie contentu na różne multimedia (22%)
 • Zarządzanie social media (22%)
 • Media relations (18%)
 • Cyfrowa kompilacja i produkcja (17%)
 • Marketing i rozwój biznesu (15%)
 • Influencer marketing (13%)
 • Nastawienie na cel i CSR (13%)

Technologie w branży PR

Obserwując zagadnienie technologii w branży PR można zauważyć zależność między cechami potencjalnych pracowników a technologiami, które jak prognozują specjaliści, będą miały największy wpływ na branżę komunikacji. Podobnie, jak w przypadku osób zatrudnianych w branży, prym będą wiodły dziedziny powiązane z analityką danych (data science) oraz wszelkie automatyzacje. Znaczenie będzie miało również zarządzanie treściami w social mediach i internecie, co już obecnie jest wykorzystywane w znaczącym stopniu. 

Technologia mająca największy wpływ na PR – prognozy na przyszłość:

 • Pomiar i analityka danych (30%)
 • Badania i planowanie (18%)
 • Tworzenie contentu na różne multimedia (12%)
 • Zarządzanie social media (10%)
 • Automatyzacja marketingu lub CRM (9%)
 • Kreatywność (4%)
 • Cyfrowa kompilacja i produkcja (4%)
 • Influencer marketing (4%)
 • Media relations (3%)
 • Doświadczeni doradcy (1%)

Najbardziej istotne technologie dla PR – prognozy na przyszłość:

 • Analityka danych (45%)
 • AI (sztuczna inteligencja) (35%)
 • SEO (33%)
 • Internet rzeczy (25%)
 • Rozszerzona aktywność wirtualna (24%)
 • Bezpieczeństwo sieci (22%)
 • Automatyzacja procesów (16%)
 • Chatboty i asystenci głosowi (15%)
 • Kodowanie (9%)

Najczęściej używane platformy social media w PR

Potrzeby klientów agencji PR

Najważniejsze cele dla klientów agencji PR
Najczęstsze potrzeby klientów agencji PR

Dlaczego stosowane jest AVE:

 • Oczekują tego klienci (74%)
 • To nasza preferowana metoda oceny (17%)
 • Oczekuje tego kierownictwo wyższego szczebla klienta (16%)
 • Oczekuje tego kierownictwo wyższego szczebla w agencji (6%)

Załóż konto i monitoruj media

Jeśli chcesz porównać, jakie zmiany zaszły w porównaniu z poprzednim Raportem na 2020 rok, sprawdź nasze poprzednie streszczenie: https://www.newspoint.pl/blog/swiatowy-raport-icco-na-temat-pr-w-2020wiatowy-raport-icco-na-temat-pr-w-2020/Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*19 czerwca 2023, Robert Sadowski

Zmiany w świadomości ekologicznej Polaków – sukces czy alarm – V edycja badania EKObarometr

Eko Entuzjastów aż trzykrotnie więcej niż Eko Krytyków. Stabilna pozycja Eko Troskliwych i przyrost ekologicznie Zagubionych – to wnioski z najnowszej edycji badania EKObarometr realizowanego przez instytut badawczy SW Research. Newspoint jest patronem medialnym badania.

17 listopada 2022, Robert Sadowski

Raport IV Pomiaru EKObarometru

EKObarometr to cykliczne, ogólnopolskie badanie poświęcone analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec ekologii w poszczególnych sferach życia. W tym roku Newspoint został partnerem medialnym IV Pomiaru EKObarometru.

31 sierpnia 2022, Monika Grabowska

Home office oczami internautów – Raport Newspoint

Zespół redakcyjny Newspoint, przy współudziale zaproszonych partnerów, opracował raport dotyczący pracy zdalnej widzianej z perspektywy internautów – zarówno pracowników, jak i pracodawców. 

1 sierpnia 2022, Robert Sadowski

Światowy Raport ICCO na temat PR 2021-2022

Międzynarodowa Organizacja Konsultacyjna ds. Komunikacji (ICCO) jest globalnym głosem w branży public relations oraz branży komunikacyjnej. Posiada sieć 41. stowarzyszeń, reprezentujących agencje PR i agencje komunikacyjne w 70 krajach. Poprzez doskonalenie i dostosowywanie standardów członkowie ICCO kształtują przyszłość komunikacji oraz rozwiązują zbiorowe problemy. W związku z tym, co roku powstaje raport, który ma na celu...

16 czerwca 2021, Robert Sadowski

Raport Newspoint: Szczepionki przeciw COVID

W dobie pandemii szczepienia przeciwko COVID-19 szybko stały się jednym z najpopularniejszych tematów w polskich mediach. Newspoint prezentuje analizę dotyczącą publikacji na temat sześciu szczepionek, które ukazały się w internecie od marca 2020 roku do kwietnia 2021 roku. Z badania wyłania się medialny obraz rosnącej fali zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19, której szczyt prawdopodobnie znajduje się już za nami.