Światowy raport ICCO na temat PR w 2020

15 maja 2020, Robert Sadowski

Międzynarodowa Organizacja Konsultacyjna ds. Komunikacji (ICCO) to globalny i wyraźny głos w temacie public relations i w branży komunikacji. Raport ICCO Świat PR jest najświeższą analizą stanu branży PR w 2020 roku. Opierając się na odpowiedziach 3000 szefów agencji działających w 41 stowarzyszeniach ICCO, raport ten zawiera nie tylko dane globalne, ale także regionalne. Zapewnia liderom agencji wgląd, którego potrzebują, aby prowadzić swoją działalność, a ich stowarzyszeniom spojrzenie na usługi, które powinni świadczyć dla swoich klientów.

Czego dowiemy się z Raportu ICCO 2020?

Wyniki pokazały, że procentowy udział szefów agencji oczekujących, że rok 2020 będzie bardziej opłacalny niż rok 2019, jest dokładnie taki sam, jak raportowany w poprzedniej edycji badania dotyczący roku 2019 w odniesieniu do 2018. I tak jak w ubiegłym roku ten optymizm jest prawdziwy w każdym regionie świata. Prawdziwa spójność! Po drugie, każdy region spodziewa się wzrostu rynku, przy czym Ameryka Północna jest na szczycie list optymizmu. Miejmy jednak na uwadze, że dane były zbierane przed wybuchem pandemii koronawirusa. Sytuacja się mocno zmieniła.

Daje się dostrzec kilka wyraźnych trendów

Prezesi nadal inwestują w reputację korporacyjną, uwzględniając fakt, że ich najcenniejszym zasobem jest ich reputacja. Dotyczy to każdego regionu świata. Wydatki marketingowe wciąż przesuwają się w kierunku branży PR i oddalają się od innych. Agencje oferują usługi, które tradycyjnie były domeną innych działów. Branża PR wychodzi naprzeciw cyfrowym potrzebom klientów wraz z wysokimi kwalifikacjami pracowników i odpowiednimi wynikami.

Wyniki Raportu zapewniają dużą pewność, co do przyszłości branży PR. W grę wchodzą czynniki długoterminowe działające na korzyść PR. I to się nie zmienia. Dlatego istnieje wszelkie prawdopodobieństwo, że optymizm i wzrost, które były cechami poprzednich lat, będą cechami charakterystycznymi wielu lat w przyszłości.

Godne uwagi są ostatnie zmiany. Odnotowano postęp w kierunku doradztwa strategicznego. Z każdym rokiem branża PR zdecydowanie odgrywa coraz bardziej istotną rolę. Dwa najważniejsze obszary wzrostu to doradztwo strategiczne i reputacja firmy.

Drugim uderzającym rozwojem jest wzrost celu. W każdym regionie świata –  najbardziej widocznym w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej – nastawienie na cel korporacyjny wzrósł. Koncepcja celu opartego na wartościach jest tutaj bardzo ważna dla całej branży.

Jakie są wyzwania dla PR?

Poszukiwanie talentów pozostaje wyzwaniem numerem jeden. Chociaż wszystkie regiony świata, z wyjątkiem jednego, mówią, że istnieje mnóstwo zasobów talentów, to po prostu branża nie przyciąga ich i nie utrzymuje wystarczająco długo. Na każdym poziomie branży i w każdym regionie świata istnieje problem z talentami. A w dwóch regionach – Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii – pogarsza to brak odzwierciedlenia danych demograficznych konsumentów, klientów i opinii publicznej. Powód, dla którego nie rekrutuje się i nie zatrzymuje najlepszych kandydatów, jest całkowicie prosty – oferowane są za niskie stawki. A branża nie płaci wystarczająco, ponieważ obciąża klientów zbyt niskimi opłatami. U podstaw tego leży konsekwentny brak odpowiedniego pomiaru efektów pracy PR-owoców. Niepowodzenie zatem leży po stronie adekwatnego naliczania opłat za wyniki, które się dostarcza.

Czy to koniec AVE?

Tegoroczne liczby stanowią kamień milowy. Po raz pierwszy większość respondentów twierdzi, że nie korzysta z AVE. Nastąpił spadek wykorzystania AVE w branży we wszystkich regionach oprócz jednego. Szybko zbliża się kres użycia tego wskaźnika w Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii. 75% respondentów korzystających z AVE wyjaśnia, że dzieje się tak na życzenie ich klientów. I to jest spójny obraz dla każdego regionu. Na całym świecie tylko 13% agencji korzystających z AVE robi to, ponieważ jest on preferowaną metodą oceny. Tak więc agencje przekazują dane, o których wiedzą, że są bez znaczenia.

Fake news

Innym niepokojącym odkryciem, które warto podkreślić, są fake newsy. Większość szefów agencji zgadza się, że trudno jest odróżnić prawdziwe wiadomości od tych fałszywych. Jest to niepokojące dla branży, która ma tak symbiotyczne relacje z mediami.

Zapytano też respondentów, czy uważają, że branża działa etycznie. Odpowiedzi były zaskakująco spójne i bardzo pozytywne. Potwierdzają przekonanie, że to niezwykle etyczna i profesjonalna branża. Taka, który podejmuje działania, gdy coś pójdzie nie tak. Z pewnością przed branżą stoi jeszcze wiele wyzwań. Ale większe niż wyzwania są możliwości.

Raport ICCO Świat PR 2020 – wyniki

Public relations dziś i w przyszłości

Postrzegany wzrost i możliwości branży:

 • Optymizm, co do rozwoju rynku PR (70%)
 • Prezesi poważnie podchodzą do reputacji firmy (70%)
 • Firmy zwracają większą uwagę na cel korporacyjny (69%)
 • Branża działa etycznie (68%)
 • Spodziewany wzrost rentowności agencji w tym roku (67%)
 • Marketerzy wydają więcej niż inni specjaliści od komunikacji (67%)
 • Trudności w odróżnieniu fałszywych wiadomości (61%)
 • Klienci używają PR do prowadzenia niestandardowych usług (60%)
 • Agencje skutecznie zaspokajają potrzeby digitalowe swoich klientów (60%)
 • Przemysł dostosowuje się w tempie adekwatnym do nowych technologii (60%)
 • Istnieje duża podaż talentów (57%)
 • Branża dobrze sobie radzi z pozyskiwaniem talentów spoza PR (51%)

Oczekiwane obszary inwestycji na 2020 rok:

 • Pomiar i analityka (37%)
 • Influencer marketing (36%)
 • Tworzenie contentu na różne multimedia (34%)
 • Badania i planowanie (31%)
 • Zarządzanie social media (28%)
 • Kreatywność (27%)
 • Cyfrowa kompilacja i produkcja (25%)
 • Doświadczeni doradcy (20%)
 • Marketing i rozwój biznesu (16%)
 • Rozwój zawodowy (12%)

Oczekiwane sektory wzrostu w ciągu najbliższych pięciu lat:

 • IT & Technologie (60%)
 • Opieka zdrowotna (40%)
 • Usługi finansowe (38%)
 • Produkty konsumpcyjne (32%)
 • Produkcja przemysłowa (22%)
 • Żywność i napoje (21%)

Media, w które alokuje działania branża PR
Media, w które alokuje działania branża PR

 

Pozyskiwanie personelu do branży PR

Kluczowe umiejętności pracowników PR na kolejną dekadę:

 • Badania i planowanie (44%)
 • Pomiar i analityka danych (42%)
 • Kreatywność (37%)
 • Porady w sytuacjach kryzysowych (28%)
 • Tworzenie contentu na różne multimedia (22%)
 • Media relations (19%)
 • Zarządzanie social media (17%)
 • Marketing i rozwój biznesu (16%)
 • Cyfrowa kompilacja i produkcja (15%)
 • Nastawienie na cel i CSR (15%)
 • Influencer marketing (14%)
 • Marketing automation & CRM (9%)

Skąd agencje PR pozyskują najlepszych pracowników
Skąd agencje PR pozyskują najlepszych pracowników

Bariery pozyskiwania talentów spoza branży:

 • Zbyt wysokie oczekiwania finansowe (52%)
 • Brak zainteresowania ze strony potencjalnych kandydatów (36%)
 • Brak umiejętności, które można przenieść do branży PR (35%)
 • Trudności ze znalezieniem dobrej jakości konsultantów rekrutacyjnych (30%)
 • Niechęć do zmiany pracy w branży PR (30%)
 • Potrzeba inwestycji w przekwalifikowanie pracownika (26%)

 

Technologie w branży PR

Powody dlaczego stosowane jest AVE:

 • Oczekują tego klienci (75%)
 • Oczekuje tego kierownictwo wyższego szczebla klienta (18%)
 • To nasza preferowana metoda oceny (13%)
 • Oczekuje tego kierownictwo wyższego szczebla w agencji (2%)

Załóż konto i monitoruj media

Technologia mająca największy wpływ na PR – prognozy na przyszłość:

 • Pomiar i analityka danych (63%)
 • Badania i planowanie (51%)
 • Marketing automation & CRM (33%)
 • Tworzenie contentu na różne multimedia (30%)
 • Zarządzanie social media (26%)
 • Cyfrowa kompilacja i produkcja (25%)
 • Influencer marketing (22%)
 • Media relations (12%)
 • Kreatywność (11%)

Najbardziej istotne technologie dla PR – prognozy na przyszłość:

 • AI (sztuczna inteligencja) (48%)
 • Obróbka danych (46%)
 • SEO (42%)
 • Internet rzeczy (22%)
 • Automatyzacja procesów (21%)
 • Bezpieczeństwo sieci (21%)
 • Chatboty (19%)
 • Blockchain (15%)

Z których platform społecznościowych PR-owiec korzysta
Z których platform społecznościowych PR-owiec korzysta

 

Potrzeby klientów agencji PR

Najważniejsze cele dla public relations klientów agencji PR:

 • Reputacja firmy (41%)
 • Marketing i sprzedaż produktów (35%)
 • Problemy i zarządzanie kryzysowe (8%)

Czego najczęściej potrzebują klienci agencji PR
Czego najczęściej potrzebują klienci agencji PR

Pełny Raport ICCO, z wynikami podzielonymi na poszczególne kontynenty, można pobrać z: https://iccopr.com/services/world-reports/world-report-2020/Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*17 listopada 2022, Robert Sadowski

Raport IV Pomiaru EKObarometru

EKObarometr to cykliczne, ogólnopolskie badanie poświęcone analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec ekologii w poszczególnych sferach życia. W tym roku Newspoint został partnerem medialnym IV Pomiaru EKObarometru.

31 sierpnia 2022, Monika Grabowska

Home office oczami internautów – Raport Newspoint

Zespół redakcyjny Newspoint, przy współudziale zaproszonych partnerów, opracował raport dotyczący pracy zdalnej widzianej z perspektywy internautów – zarówno pracowników, jak i pracodawców. 

1 sierpnia 2022, Robert Sadowski

Światowy Raport ICCO na temat PR 2021-2022

Międzynarodowa Organizacja Konsultacyjna ds. Komunikacji (ICCO) jest globalnym głosem w branży public relations oraz branży komunikacyjnej. Posiada sieć 41. stowarzyszeń, reprezentujących agencje PR i agencje komunikacyjne w 70 krajach. Poprzez doskonalenie i dostosowywanie standardów członkowie ICCO kształtują przyszłość komunikacji oraz rozwiązują zbiorowe problemy. W związku z tym, co roku powstaje raport, który ma na celu...

16 czerwca 2021, Robert Sadowski

Raport Newspoint: Szczepionki przeciw COVID

W dobie pandemii szczepienia przeciwko COVID-19 szybko stały się jednym z najpopularniejszych tematów w polskich mediach. Newspoint prezentuje analizę dotyczącą publikacji na temat sześciu szczepionek, które ukazały się w internecie od marca 2020 roku do kwietnia 2021 roku. Z badania wyłania się medialny obraz rosnącej fali zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19, której szczyt prawdopodobnie znajduje się już za nami.

13 listopada 2020, Robert Sadowski

Światowy raport ICCO na temat PR 2020-2021

Międzynarodowa Organizacja Konsultacyjna ds. Komunikacji (ICCO) to globalny głos w zakresie public relations i branży komunikacyjnej. Dzięki sieci 41 stowarzyszeń reprezentujących PR i agencje komunikacyjne w 70 krajach na świecie, członkowie ICCO starają się kształtować przyszłość komunikacji poprzez ulepszanie standardów i wspólne rozwiązywanie problemów.  W związku z tym, co roku powstaje Raport, który ma na...