Raport „7 wspaniałych w IT”: Jak wybrane polskie software house’y budują markę pracodawcy?

28 sierpnia 2019, Kamil Kalinowski

Jak wskazują wyniki badania jakościowego przeprowadzonego wśród liderów polskiej branży programistycznej, zwycięska kultura organizacyjna opiera się na 4 elementach: poczuciu sensu i celowości firmy, wspólnych wartościach, inspirującym przywództwie oraz pracy zespołowej połączonej z dwustronną komunikacją. Publikacja jest dostępna bezpłatnie na stronie http://www.7wspanialychwit.pl/

Julita Dąbrowska, doktorantka zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) i konsultantka ds. employer brandingu oraz Marta Smyrska ze Smyrska PR opracowały e-booka “7 Wspaniałych w IT”, w którym w części pierwszej znalazły się analizy przypadków firm: 10clouds, BinarApps, Boldare, Monterail, Pragmatists, SoftwareMill oraz STX NEXT, wyróżnionych w prestiżowym rankingu najlepszych software house’ów z Polski portalu Clutch, zaś w części drugiej opis i raport badania jakościowego kultury organizacyjnej. Za pierwszą część odpowiada Marta Smyrska, za drugą Julita Dąbrowska. 

– Nikt nie opisał dotąd naszej kultury organizacyjnej tak zwięźle, a zarazem tak przejrzyście –  komentuje Jan Zborowski, Wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA, partnera publikacji. –  Ta publikacja będzie przydatna nie tylko zarządzającym software house’ami, ale każdemu kto chce budować firmę przyszłości.

Przepis na silną markę pracodawcy

Badanie potwierdziło ważną rolę, jaką kultura organizacyjna odgrywa w kształtowaniu marki pracodawcy. Badane software house’y reprezentują specyficzny model marki pracodawcy określany mianem marki-społeczności. Miejsce pracy postrzegane jako marka-społeczność spełnia trzy warunki: poczucie wyjątkowości, wspólne rytuały i tradycje oraz poczucie moralnej odpowiedzialności, które są wspólne dla wszystkich przebadanych firm.

Współautorka publikacji „7 wspaniałych w IT”, Julita Dąbrowska, wyróżniła 4 główne elementy marki pracodawcy, które występują w przebadanych polskich software house’ach. Pierwszym z nich jest sens i cel istnienia firmy a drugim: wspólne wartości. – Definiując sens i cel istnienia firmy założyciele nie odnosili się w żadnym przypadku do chęci osiągnięcia pozycji lidera rynkowego, czy pokonania konkurencji, ale podkreślali, jaki rodzaj usług chcą świadczyć oraz nierzadko, jaką korzyść ma odnieść społeczność z faktu istnienia danej firmy – podkreśla Julita Dąbrowska.

Trzecim zidentyfikowanym elementem silnej marki pracodawcy jest inspirujące przywództwo. Badani założyciele zbudowali swoje firmy na zaufaniu i odpowiedzialności, pozwalając pracownikom na popełnianie błędów, ale i wymagając od nich stałego rozwoju. Czwartym wyróżnionym w badaniu elementem wzmacniającym markę pracodawcy siedmiu wiodących polskich software house’ów jest praca zespołowa i otwarta dwustronna komunikacja. Praca w zespole jest wpisana w DNA polskich software house’ów. Sprzyja jej panująca w nich komunikacja – dwustronna, szczera, choć czasami dość szorstka, odnosząca się do sedna realizowanej pracy.

Temat employer brandingu w IT rozwinął również CEO Newspoint – Robert Stalmach. – Porównując do siebie pierwsze kwartały 2018 i 2019 widać, że frazy związane z szukaniem pracy w IT padały około 50% częściej w tym roku, natomiast te związane z szukaniem programisty/pracownika w IT ponad 3 razy częściej. To jasno pokazuje, jak duża jest konkurencja na tym polu, a co za tym idzie, jak wiele wysiłku należy włożyć, by wyróżnić się swoim ogłoszeniem i ofertą.

Sens i cel istnienia firmy oraz jej wartości jako fundament

Przebadane firmy łączy postrzeganie wartości firmowych jako niekwestionowanego kodeksu postępowania. – Marka pracodawcy, której obraz wyłania się z badań polskich software house’ów, jest wyraźnie oparta na sensie i celu istnienia firmy oraz jej wartościach – mówi Julita Dąbrowska. Wartości wspólne dla siedmiu badanych firm to m.in. odpowiedzialność i zaufanie, transparentność oraz uczciwość, które z kolei implikują rzetelność i terminowość.

Załóż konto i monitoruj media

W kulturach badanych software house’ów można odnaleźć też kilka wspólnych potrzeb ich pracowników. Są to rosnące oczekiwania wobec menedżerów, coraz bardziej intensywne poszukiwanie wartości i sensu pracy oraz chęć przynależności. Zaspokojenie tych potrzeb jest trudne, ale bardzo się firmom opłaca. Dwie z przebadanych organizacji, SoftwareMill i Pragmatists, mogły się pochwalić bardzo niską fluktuacją, na poziomie 4 proc., podczas gdy, jak wynika z badania Antal Market Research przeprowadzonego w polskich firmach, średni wskaźnik odpływu pracowników z organizacji w branży IT wynosi 8,8 proc.

 – E-book „7 wspaniałych w IT” pokazuje, że piramida potrzeb pracowników, zaspokajanych przez pracodawcę, powinna dotyczyć także sensu pracy i wyznawanych wartości, a nie tylko kwestii finansowych. Nie można dłużej lekceważyć wpływu kultury organizacyjnej na sukces organizacji i dobrostan pracujących w niej ludzi. To ona, w dłuższej perspektywie, zdecyduje o wyborze miejsca pracy przez specjalistę, zwłaszcza jeśli będzie miał do wyboru dwie oferty gwarantujące podobne pensje – komentuje Marta Smyrska, inicjatorka publikacji.

Publikację z analizą przypadków, wynikami badania i rekomendacjami dla pracodawców można pobrać bezpłatnie na stronie http://www.7wspanialychwit.pl/.

Partnerami badania i publikacji są: FRIS® Style Myślenia, Newspoint oraz Organizacja Pracodawców Usług IT SoDA. W radzie programowej zasiadają: dr Izabella Anuszewska, Client Director, Kantar Polska; Maciej Stęga, HR Freelancer oraz Jan Zborowski, SoDA.               Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*17 listopada 2022, Robert Sadowski

Raport IV Pomiaru EKObarometru

EKObarometr to cykliczne, ogólnopolskie badanie poświęcone analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec ekologii w poszczególnych sferach życia. W tym roku Newspoint został partnerem medialnym IV Pomiaru EKObarometru.

31 sierpnia 2022, Monika Grabowska

Home office oczami internautów – Raport Newspoint

Zespół redakcyjny Newspoint, przy współudziale zaproszonych partnerów, opracował raport dotyczący pracy zdalnej widzianej z perspektywy internautów – zarówno pracowników, jak i pracodawców. 

1 sierpnia 2022, Robert Sadowski

Światowy Raport ICCO na temat PR 2021-2022

Międzynarodowa Organizacja Konsultacyjna ds. Komunikacji (ICCO) jest globalnym głosem w branży public relations oraz branży komunikacyjnej. Posiada sieć 41. stowarzyszeń, reprezentujących agencje PR i agencje komunikacyjne w 70 krajach. Poprzez doskonalenie i dostosowywanie standardów członkowie ICCO kształtują przyszłość komunikacji oraz rozwiązują zbiorowe problemy. W związku z tym, co roku powstaje raport, który ma na celu...

16 czerwca 2021, Robert Sadowski

Raport Newspoint: Szczepionki przeciw COVID

W dobie pandemii szczepienia przeciwko COVID-19 szybko stały się jednym z najpopularniejszych tematów w polskich mediach. Newspoint prezentuje analizę dotyczącą publikacji na temat sześciu szczepionek, które ukazały się w internecie od marca 2020 roku do kwietnia 2021 roku. Z badania wyłania się medialny obraz rosnącej fali zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19, której szczyt prawdopodobnie znajduje się już za nami.

13 listopada 2020, Robert Sadowski

Światowy raport ICCO na temat PR 2020-2021

Międzynarodowa Organizacja Konsultacyjna ds. Komunikacji (ICCO) to globalny głos w zakresie public relations i branży komunikacyjnej. Dzięki sieci 41 stowarzyszeń reprezentujących PR i agencje komunikacyjne w 70 krajach na świecie, członkowie ICCO starają się kształtować przyszłość komunikacji poprzez ulepszanie standardów i wspólne rozwiązywanie problemów.  W związku z tym, co roku powstaje Raport, który ma na...