Raport „7 wspaniałych w IT”: Jak wybrane polskie software house’y budują markę pracodawcy?

28 sierpnia 2019, Kamil Kalinowski

Jak wskazują wyniki badania jakościowego przeprowadzonego wśród liderów polskiej branży programistycznej, zwycięska kultura organizacyjna opiera się na 4 elementach: poczuciu sensu i celowości firmy, wspólnych wartościach, inspirującym przywództwie oraz pracy zespołowej połączonej z dwustronną komunikacją. Publikacja jest dostępna bezpłatnie na stronie http://www.7wspanialychwit.pl/

Julita Dąbrowska, doktorantka zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) i konsultantka ds. employer brandingu oraz Marta Smyrska ze Smyrska PR opracowały e-booka “7 Wspaniałych w IT”, w którym w części pierwszej znalazły się analizy przypadków firm: 10clouds, BinarApps, Boldare, Monterail, Pragmatists, SoftwareMill oraz STX NEXT, wyróżnionych w prestiżowym rankingu najlepszych software house’ów z Polski portalu Clutch, zaś w części drugiej opis i raport badania jakościowego kultury organizacyjnej. Za pierwszą część odpowiada Marta Smyrska, za drugą Julita Dąbrowska. 

– Nikt nie opisał dotąd naszej kultury organizacyjnej tak zwięźle, a zarazem tak przejrzyście –  komentuje Jan Zborowski, Wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA, partnera publikacji. –  Ta publikacja będzie przydatna nie tylko zarządzającym software house’ami, ale każdemu kto chce budować firmę przyszłości.

Przepis na silną markę pracodawcy

Badanie potwierdziło ważną rolę, jaką kultura organizacyjna odgrywa w kształtowaniu marki pracodawcy. Badane software house’y reprezentują specyficzny model marki pracodawcy określany mianem marki-społeczności. Miejsce pracy postrzegane jako marka-społeczność spełnia trzy warunki: poczucie wyjątkowości, wspólne rytuały i tradycje oraz poczucie moralnej odpowiedzialności, które są wspólne dla wszystkich przebadanych firm.

Współautorka publikacji „7 wspaniałych w IT”, Julita Dąbrowska, wyróżniła 4 główne elementy marki pracodawcy, które występują w przebadanych polskich software house’ach. Pierwszym z nich jest sens i cel istnienia firmy a drugim: wspólne wartości. – Definiując sens i cel istnienia firmy założyciele nie odnosili się w żadnym przypadku do chęci osiągnięcia pozycji lidera rynkowego, czy pokonania konkurencji, ale podkreślali, jaki rodzaj usług chcą świadczyć oraz nierzadko, jaką korzyść ma odnieść społeczność z faktu istnienia danej firmy – podkreśla Julita Dąbrowska.

Trzecim zidentyfikowanym elementem silnej marki pracodawcy jest inspirujące przywództwo. Badani założyciele zbudowali swoje firmy na zaufaniu i odpowiedzialności, pozwalając pracownikom na popełnianie błędów, ale i wymagając od nich stałego rozwoju. Czwartym wyróżnionym w badaniu elementem wzmacniającym markę pracodawcy siedmiu wiodących polskich software house’ów jest praca zespołowa i otwarta dwustronna komunikacja. Praca w zespole jest wpisana w DNA polskich software house’ów. Sprzyja jej panująca w nich komunikacja – dwustronna, szczera, choć czasami dość szorstka, odnosząca się do sedna realizowanej pracy.

Temat employer brandingu w IT rozwinął również CEO Newspoint – Robert Stalmach. – Porównując do siebie pierwsze kwartały 2018 i 2019 widać, że frazy związane z szukaniem pracy w IT padały około 50% częściej w tym roku, natomiast te związane z szukaniem programisty/pracownika w IT ponad 3 razy częściej. To jasno pokazuje, jak duża jest konkurencja na tym polu, a co za tym idzie, jak wiele wysiłku należy włożyć, by wyróżnić się swoim ogłoszeniem i ofertą.

Sens i cel istnienia firmy oraz jej wartości jako fundament

Przebadane firmy łączy postrzeganie wartości firmowych jako niekwestionowanego kodeksu postępowania. – Marka pracodawcy, której obraz wyłania się z badań polskich software house’ów, jest wyraźnie oparta na sensie i celu istnienia firmy oraz jej wartościach – mówi Julita Dąbrowska. Wartości wspólne dla siedmiu badanych firm to m.in. odpowiedzialność i zaufanie, transparentność oraz uczciwość, które z kolei implikują rzetelność i terminowość.

Załóż konto i monitoruj media

W kulturach badanych software house’ów można odnaleźć też kilka wspólnych potrzeb ich pracowników. Są to rosnące oczekiwania wobec menedżerów, coraz bardziej intensywne poszukiwanie wartości i sensu pracy oraz chęć przynależności. Zaspokojenie tych potrzeb jest trudne, ale bardzo się firmom opłaca. Dwie z przebadanych organizacji, SoftwareMill i Pragmatists, mogły się pochwalić bardzo niską fluktuacją, na poziomie 4 proc., podczas gdy, jak wynika z badania Antal Market Research przeprowadzonego w polskich firmach, średni wskaźnik odpływu pracowników z organizacji w branży IT wynosi 8,8 proc.

 – E-book „7 wspaniałych w IT” pokazuje, że piramida potrzeb pracowników, zaspokajanych przez pracodawcę, powinna dotyczyć także sensu pracy i wyznawanych wartości, a nie tylko kwestii finansowych. Nie można dłużej lekceważyć wpływu kultury organizacyjnej na sukces organizacji i dobrostan pracujących w niej ludzi. To ona, w dłuższej perspektywie, zdecyduje o wyborze miejsca pracy przez specjalistę, zwłaszcza jeśli będzie miał do wyboru dwie oferty gwarantujące podobne pensje – komentuje Marta Smyrska, inicjatorka publikacji.

Publikację z analizą przypadków, wynikami badania i rekomendacjami dla pracodawców można pobrać bezpłatnie na stronie http://www.7wspanialychwit.pl/.

Partnerami badania i publikacji są: FRIS® Style Myślenia, Newspoint oraz Organizacja Pracodawców Usług IT SoDA. W radzie programowej zasiadają: dr Izabella Anuszewska, Client Director, Kantar Polska; Maciej Stęga, HR Freelancer oraz Jan Zborowski, SoDA.               Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*19 czerwca 2023, Robert Sadowski

Zmiany w świadomości ekologicznej Polaków – sukces czy alarm – V edycja badania EKObarometr

Eko Entuzjastów aż trzykrotnie więcej niż Eko Krytyków. Stabilna pozycja Eko Troskliwych i przyrost ekologicznie Zagubionych – to wnioski z najnowszej edycji badania EKObarometr realizowanego przez instytut badawczy SW Research. Newspoint jest patronem medialnym badania.

17 listopada 2022, Robert Sadowski

Raport IV Pomiaru EKObarometru

EKObarometr to cykliczne, ogólnopolskie badanie poświęcone analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec ekologii w poszczególnych sferach życia. W tym roku Newspoint został partnerem medialnym IV Pomiaru EKObarometru.

31 sierpnia 2022, Monika Grabowska

Home office oczami internautów – Raport Newspoint

Zespół redakcyjny Newspoint, przy współudziale zaproszonych partnerów, opracował raport dotyczący pracy zdalnej widzianej z perspektywy internautów – zarówno pracowników, jak i pracodawców. 

1 sierpnia 2022, Robert Sadowski

Światowy Raport ICCO na temat PR 2021-2022

Międzynarodowa Organizacja Konsultacyjna ds. Komunikacji (ICCO) jest globalnym głosem w branży public relations oraz branży komunikacyjnej. Posiada sieć 41. stowarzyszeń, reprezentujących agencje PR i agencje komunikacyjne w 70 krajach. Poprzez doskonalenie i dostosowywanie standardów członkowie ICCO kształtują przyszłość komunikacji oraz rozwiązują zbiorowe problemy. W związku z tym, co roku powstaje raport, który ma na celu...

16 czerwca 2021, Robert Sadowski

Raport Newspoint: Szczepionki przeciw COVID

W dobie pandemii szczepienia przeciwko COVID-19 szybko stały się jednym z najpopularniejszych tematów w polskich mediach. Newspoint prezentuje analizę dotyczącą publikacji na temat sześciu szczepionek, które ukazały się w internecie od marca 2020 roku do kwietnia 2021 roku. Z badania wyłania się medialny obraz rosnącej fali zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19, której szczyt prawdopodobnie znajduje się już za nami.