7 trendów w marketingu 2021. Część 1 – cel.

3 grudnia 2020, Robert Sadowski

Deloitte przygotował Raport z badania globalnych trendów marketingowych na 2021. Badanie opiera się na wynikach 2 ankiet: Global Marketing Trends Consumer Pulse Survey z kwietnia 2020, przeprowadzonej na grupie 2447 globalnych konsumentów z USA, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Chin, RPA, Kataru, ZEA i Arabii Saudyjskiej oraz Global Marketing Trends C-suite Survey z maja 2020, przeprowadzonej na grupie 405 dyrektorów kadry kierowniczej globalnych firm z USA. W ankiecie zapytano dyrektorów marketingu, dyrektorów finansowych, dyrektorów HR i dyrektorów ds. operacyjnych o ich opinie na różne tematy związane z reakcją na COVID-19.

Postanowiliśmy streścić dla czytelników naszego bloga wyniki tych ankiet i podać wnioski z nich płynące. Przedstawiamy 7 głównych trendów w marketingu 2021 na których marketer powinien skupić główną uwagę. Oczywiście zachęcamy do pobrania źródłowego Raportu.

Kryzysy i czas pandemii

W historii świata kryzysy i okresy niepewności pobudzały nowe innowacje i zmieniły poglądy na to, co jest dla ludzi najważniejsze. Pandemia hiszpanki z 1918 roku spopularyzowała korzystanie z telefonu do tego stopnia, że ​​operatorzy przełączników zasilanych przez ludzi nie mogli nadążyć z wykonywaniem swoich zadań. W erze zimnej wojny pojawienie się telewizorów w gospodarstwach domowych bezpośrednio wpłynęło na to, jak ludzie postrzegali konflikt w czasie wojny w Wietnamie. Ostatnio, gdy kwestie groźnych zmian klimatycznych i równości płci zajęły pierwsze miejsca w serwisach newsowych, ludzie zaczęli wymagać więcej od przedsiębiorstw w walce z tymi zagrożeniami i nierównościami.

Wobec wszechobecnej pandemii musieliśmy znaleźć nowe sposoby na życie towarzyskie w świecie, w którym dystans społeczny szybko stał się normą, a praca musiała zostać przetransformowana tak, aby ludzie mogli ją wykonywać bezpiecznie i produktywnie. Zakupy, konsumpcja, edukacja, sport i opieka medyczna uległy zasadniczym zmianom. Ludzie, firmy, rządzący, każdy musiał znaleźć nowy sposób poruszania się w tym nowych, covidowych realiach.  

Ten Raport globalnych trendów marketingowych pozwala lepiej zrozumieć, jak ludzie i marki zareagowali na pandemię i, co najważniejsze, dlaczego niektóre marki mogły się rozwijać nawet w tych burzliwych czasach. Badanie wykazało, że nawet menedżerowie odczuwają presję niepewnej przyszłości. Jak to często bywa w przypadku, gdy nie jesteśmy pewni, jak zareagować, do akcji wkraczają nasze najbardziej podstawowe instynkty i przedkładamy przetrwanie nad więź i rozwój. 

Większość dyrektorów nadaje priorytet poprawie wydajności i produktywności w stosunku do bardziej humanitarnych inicjatyw, takich jak wzmocnienie zaangażowania klientów, zatrzymanie talentów i zwiększenie wpływu firmy na społeczeństwo. W tych momentach dużego stresu i niskiej pewności prawie nikt nie myślał o zwiększaniu przychodów. Konsumenci natomiast pokazali, że w miarę, jak czasy stają się trudniejsze, oczekują więcej od marek, z którymi mają punkty styczności. Zobacz następujące wnioski z tego badania konsumenckiego:

 • Prawie 80% użytkowników mogło przytoczyć sytuację, w której marka zareagowała pozytywnie na pandemię, a 20% zdecydowanie zgodziło się, że doprowadziło to do zwiększenia lojalności wobec tej marki z ich strony. I odwrotnie, ponad 25% tych, którzy zauważyli marki działające we własnym interesie, odeszło od tych marek.
 • Ponad 70% przyznało, że ceni rozwiązania cyfrowe, które pogłębiły ich więź z innymi ludźmi, a 63% uważa, że ​​będą polegać na technologiach cyfrowych w większym stopniu niż przed pandemią, nawet po jej ustąpieniu.
 • 58% respondentów było w stanie przypomnieć sobie co najmniej jedną markę, która szybko przestawiła się na lepsze reagowanie na ich potrzeby, a 82% stwierdziło, że doprowadziło to do zwiększenia liczby zamówień od tej marki.

Kiedy analizujemy te ustalenia łącznie, to widzimy bardzo jasny przekaz: w tych szalonych czasach niepewności ludzie szukają pomocy w markach i nagradzają tych, którzy mogą zaspokoić ich najpilniejsze potrzeby w danym momencie.

7 trendów marketingu 2021

Pokażemy w naszym cyklu siedem trendów, aby pomóc menedżerom przełamać ten mur niepewności i podjąć efektywne działania. Trendy te mogą umożliwić liderom reagowanie na rozwijające się potrzeby klientów, zmieniać modele biznesowe w celu lepszego dostosowania się do zmieniających się potrzeb oraz wspierać ludzkie więzi, których wszyscy przecież pragniemy. Trendy te nie mają na celu przewidywania, co przyniesie przyszłość, ale mogą zaoferować coś pilniejszego: drogę do pomocy klientom, pracownikom i całemu społeczeństwu, kiedy tego najbardziej potrzebujemy.

TREND 1

Cel, zamysł powstania.

Organizacje, które wiedzą, dlaczego istnieją i dla kogo zostały stworzone aby służyć, mają wyjątkową pozycję, żeby dobrze radzić sobie z nagłymi zmianami.

W pierwszym rozdziale trendów marketingu 2021, poświęconym celowi, ustanawiamy fundamenty niezbędne do rozkwitu nawet w najbardziej burzliwych czasach. Aby to zrobić, organizacje powinny być głęboko dostrojone do tego, dlaczego istnieją i komu mają pomagać.

Podczas gdy większość marek zastanawia się, jak zmienić swoją pozycję i jak najlepiej służyć swoim interesariuszom, niektóre z nich są niezłomne w jednym kluczowym wymiarze – celu. Firmy te z natury rozumieją, po co istnieją i komu najlepiej służą – od klientów po całą społeczność – niezależnie od tego, co obecnie oferują. Co obiecujące, ludzie zwracają uwagę na takie marki. 79% respondentów przypomniało przypadki marek, które pozytywnie zareagowały na COVID-19, aby pomóc swoim klientom, pracownikom i społecznościom. Na liście firm, które włączyły się w działania pomocowe, były zarówno duże koncerny, podmioty prywatne, jak i państwowe. Widzieliśmy to na niezliczone sposoby: 

 • instytucje finansowe wstrzymujące opłaty za debet i odraczające spłatę kredytu,
 • firmy obuwnicze przekazujące tysiące par butów pielęgniarkom leczącym ich społeczności,
 • producenci samochodów wypożyczający swoje modele na czas naprawy zepsutych aut medyków,
 • firmy odzieżowe szyjące maseczki i odzież ochronną,
 • gastronomia rozsyłająca posiłki,
 • firmy kosmetyczne dostarczające środki higieniczne,
 • duże podmioty wprowadziły pakiety działań antykryzysowych, który niosły pomoc mniejszym przedsiębiorcom w walce ze skutkami pandemii.

Kiedy reakcje organizacji na kryzys kierują się holistycznym celem, łączeniem roli firmy w społeczeństwie z jej długoterminową wartością, to istnieje wyraźne powiązanie między tożsamością jej marki a trwałym zaangażowaniem wobec wszystkich interesariuszy. Takie przedsiębiorstwa nazywamy ukierunkowanymi na cel. Kierując się autentycznym, szeroko zakrojonym celem, organizacje te zmieniają trudne decyzje w proste wybory – podążając ścieżką, która najlepiej odzwierciedla ich cel. Przedsiębiorstwa nastawione na cel nie tylko przyciągają więcej uwagi, ale także pobudzają konsumentów do podejmowania działań

Prawie 25% respondentów zdecydowanie zgodziło się, że takie działania pozytywnie zmieniły postrzeganie marki, a 20% zdecydowanie zgodziło się, że zmieniło to jego preferencje zakupowe na korzyść takiej marki. I odwrotnie, widzieliśmy, że trwałe zaangażowanie ma znaczenie, ponieważ konsumenci byli również świadomi negatywnych działań marki (66%), które doprowadziły do odejścia od marki co czwartego konsumenta. 

Wniosek jest prosty: organizacje nie mogą wybierać, kiedy opierają się na swoim celu. Jest to raczej długoterminowe zobowiązanie, które wyznacza kierunek istnienia organizacji. W przypadku braku tego zobowiązania zaufanie publiczne może szybko zniknąć.

Czego potrzeba, aby organizacja działała, jako przedsiębiorstwo ukierunkowane na cel? 

Zazwyczaj wymaga to dogłębnego zrozumienia, dlaczego organizacja istnieje, poszerzenia wiedzy na temat tego, dla kogo powstała i upewnienia się, że dotrzymuje obietnic dzięki ukierunkowanym na cel KPI. 

Istnieje wiele interpretacji terminu cel, łączących definicję przeznaczenia z ruchomym celem. Cel może stanowić podstawowy motyw, dla którego marka sprzedaje swoje produkty i usługi lub może być platformą, która wyjaśnia, dlaczego organizacja w ogóle istnieje. Niezależnie od podejmowanych wysiłków, większość marek i organizacji ukierunkowanych na określony cel wymaga jasności motywów i sposobów rozliczania się ze składanych obietnic.

Cel marki i przedsiębiorstwo zorientowane na cel nie muszą być przedsięwzięciami, które się wzajemnie wykluczają. W rzeczywistości przedsiębiorstwo zorientowane na cel dostosowuje cel swojej marki do szerszego celu biznesowego. Jednak w wielu przypadkach „dlaczego” stojące za produktami i usługami organizacji jest pomijane w innych ważnych aspektach, takich jak talent i strategia partnerstwa biznesowego.

Kiedy przedsiębiorstwo wyraźnie stawia „dlaczego” w centrum swoich działań, cel może zostać wzmocniony i rozszerzony zarówno w przedsiębiorstwie, jak i poza nim. 

Świat jest pełen przykładów firm, które nie spełniają swoich wspaniałych obietnic. Łatwo jest przelać coś na papier, ale ich autentyczne przeżycie wymaga znacznie więcej wysiłku. Niezależnie od tego, czy jest to marka, która dotrzymuje obietnic złożonych klientom, czy przedsiębiorstwo demonstrujące swój cel w całym łańcuchu wartości, organizacje mogą odnieść korzyści z promowania kluczowych wskaźników wydajności, które zapewniają, że realizują swój cel w trzech kluczowych wymiarach:

 • Ustanowienie zasad pomiaru. Organizacje mogą ustanowić wymierne zasady w całym przedsiębiorstwie, które wzmocnią ich cel poprzez zastosowanie kluczowych praktyk. Cel i zyski powinny być ściśle powiązane i jako takie wymagają zasad, które dostosowują podstawowe decyzje biznesowe do celu. 
 • Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dla poszczególnych zespołów. Aby naprawdę realizować swój cel, pracownicy muszą żyć i oddychać swoimi wartościami i misją. 
 • Powiązanie zysku z celem. Jeśli zysk i cel są ze sobą powiązane, organizacje powinny mierzyć wyniki zamierzone, aby wykazać wartość przestrzegania celu. Co więcej, sukces pomaga w uzyskaniu akceptacji i zapewnia wgląd w to, co działa w organizacji. Marki zorientowane na zrównoważone życie rosną o 69% szybciej niż reszta biznesu i zapewniają 75% wzrostu firmy.

Jak marketerzy mogą nadać przedsiębiorstwu cel na dłuższą metę?

Przedsiębiorstwo zorientowane na cel może wymagać współpracy wielu czynników organizacji. Nie wszystkie jednak firmy rozpoczynają postawienie właściwego celu w tym samym miejscu. Start-upy mogą integrować cel w swojej działalności od podstaw, podczas gdy duże, starsze firmy mają do pokonania bardziej strome wzgórze, przechodząc do bardziej celowych przedsięwzięć. Sposób, w jaki marketerzy mogą tworzyć cele w całym przedsiębiorstwie, różni się w zależności od dojrzałości organizacji i branży. Niezależnie od dojrzałości marketerzy mogą podjąć trzy kroki w celu urzeczywistnienia celu swoim konsumentom, a po pewnym czasie wszystkim interesariuszom przedsiębiorstwa. Oto one:

 • Cel marki własnej: ponieważ marketerzy są tradycyjnie uważani za ekspertów od klientów, mają oni wyjątkową możliwość zrozumienia i wyartykułowania „dlaczego”, “w jakim celu” wyższego rzędu stojącego za danymi produktami i usługami marki. Skierowanie „dlaczego” do celu marki może odblokować kreatywność, zainspirować pracowników i stworzyć zróżnicowanie, budując emocjonalną więź z konsumentami.
 • Katalizuj cel przedsiębiorstwa: jeśli organizacja nie myśli obecnie o celu przedsiębiorstwa, marketerzy mogą przyspieszyć dialog, wprowadzając perspektywę „z zewnątrz” do rozmów z pracownikami kadry kierowniczej. Może to oznaczać rozmowę na temat reputacji firmy lub wniesienie danych, które rzucają światło na obecne postrzeganie firmy w stosunku do konkurencji. Konsumenci są najbardziej świadomi marek, które zareagowały na COVID-19, chroniąc pracowników (44%) i przekazując produkty w celu wsparcia inicjatywy społeczności związanej z COVID-19 (40%).
 • W stosownych przypadkach połącz markę i cel przedsiębiorstwa: czy inicjatywy CSR organizacji są głównym powodem, dla którego konsumenci są lojalni wobec marki? Jeśli tak, marketerzy mogą współpracować bezpośrednio z działem public relations, aby upewnić się, że przekaz dla marki i celów przedsiębiorstwa jest zgodny. Jeśli nie, marketerzy mogą współpracować z zespołem CSR, aby wzmocnić pozycję przedsiębiorstwa na rynku. 

Niezliczone marki istnieją od dziesięcioleci i kwitną pod kątem finansowym, nawet bez celu, który jest bezpośrednio związany z dobrem społecznym. Jednak dwa globalne trendy sugerują, że organizacje mogą radzić sobie lepiej niż „dobrze”, zapewniając, że ich cele biznesowe i wynikające z nich inicjatywy CSR są ukierunkowane na uczynienie świata lepszym miejscem. Te trendy to:

 • Świat przenosi się do przedsiębiorstwa społecznego. Misja przedsiębiorstwa społecznego łączy zysk z wpływem na społeczeństwo. Postrzegamy firmy zmierzające w tym kierunku, ponieważ prezesi najczęściej wymieniają „wpływ na społeczeństwo, w tym nierówności dochodowe, różnorodność i środowisko” jako najważniejszy miernik sukcesu. firmy, które podzielają swoje wartości i odchodzą od tych, które nie czują się odpowiedzialne za te wartości.
 • Świat szuka rozwiązań w firmach: według Barometru zaufania Edelmana ludzie postrzegają firmy, jako najbardziej kompetentną grupę do rozwiązywania problemów globalnych, nawet bardziej niż organizacje non-profit i rządowe.

W coraz większym stopniu „marka” odzwierciedla sposób postrzegania organizacji przez ludzi, a konsumenci kierują się ku przedsiębiorstwom, które wspierają przedsięwzięcia ważne społecznie. Mając to na uwadze, organizacje powinny nadać wymiar społeczny celowi w całym przedsiębiorstwie, aby skutecznie odpowiedzieć na wezwanie interesariuszy.

***

W kolejnym odcinku pokażemy drugi trend – marketingową zwinność, czyli w jaki sposób organizacje mogą najlepiej zorganizować się, aby nie tylko realizować swój cel, ale także robić to elastycznie, w miarę rozwoju potrzeb wszystkich interesariuszy.

***

Pełny Raport można pobrać z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/deloitte-digital/Articles/Raport-Global-Marketing-Trends-2021-Jak-wyznaczyc-kurs-w-czasach-niepewnosci.html

Zobacz pozostałe trendy marketingu 2021:
Trend 1 – cel organizacji
Trend 2 – zwinny marketing
Trend 3 – human experience
Trend 4 – zaufanie
Trend 5 – angażowanie
Trend 6 – współprace
Trend 7 – transformacja talentówZostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*18 stycznia 2024, Robert Sadowski

Najpopularniejsze hasztagi w 2023 roku na Instagramie i TikToku

W 2023 roku świat mediów społecznościowych przechodził nieustanne przemiany, a dwie platformy w szczególności – TikTok i Instagram ciągle kształtowały sposób dzielenia się treściami online opatrzonymi hasztagami. Dlaczego akurat TikTok i Instagram zdobywają tak wielkie uznanie wśród milionów użytkowników na całym świecie?

16 stycznia 2024, Robert Sadowski

Threads, czyli nowe dziecko Mety

Metawersum, a raczej Meta to platforma łącząca największe i najpopularniejsze serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram. Jest to również swego rodzaju ideologia i wizja przyszłości jaką próbuje przedstawić CEO Mety – Mark Zuckerberg. Jedność, uniwersalność, pierwszy pełnoprawny “cyberświat”. W lipcu Amerykanie mieli okazję poznać zupełnie nowy serwis wchodzący w skład Mety. Europa (w tym...

4 stycznia 2024, Robert Sadowski

Trendy w marketingu 2024

W świetle dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii i zmieniających się oczekiwań konsumentów, marketing w roku 2024 staje przed kolejnymi wyzwaniami i nowymi możliwościami. Przyjrzymy się kluczowym trendom, takim jak rosnąca rola sztucznej inteligencji, znaczenie zgodności z kulturą, wyzwaniom związanym z kontrolą wizerunku marki a kulturą unieważniania oraz rozwojowi miar sukcesu. Znajdziemy również odpowiedzi na pytania dotyczące...

20 grudnia 2023, Mateusz Pałka

Globalne trendy konsumenckie 2024 – na co marketerzy powinni zwrócić szczególną uwagę

Co nowego czeka nas w globalnych zachowaniach konsumentów w 2024 roku? Jaki wpływ na marketing i innowacje będą miały nadchodzące zmiany? W tekście postaramy się odpowiedzieć na pytania, które najbardziej interesują specjalistów branży komunikacji, ale i nie tylko, bo przecież każdy z nas jest konsumentem. Artykuł stworzony został na bazie wartościowego raportu Mintel 2024 Global Consumer...

1 grudnia 2023, Robert Sadowski

Czy blogerzy generują zadowalające wyniki w 2023?

Czy w związku z intensywną ekspansją platform social media blogi idą w niepamięć. Czy blogosfera ma się dobrze? Dziesięć lat obserwacji, tysiące blogerów i setki pytań – to fundamenty corocznego badania Annual Blogger Survey. Analizując dziesiątą edycję badania, zanurzymy się w dane, aby zrozumieć, czy blogerzy osiągają zadowalające wyniki w 2023 roku. Jaka jest skuteczność...