7 trendów w marketingu 2021. Część 6 – partnerstwa i współprace.

7 stycznia 2021, Robert Sadowski

Organizacje mogą dużo lepiej pomagać ludziom, którym oferują swoje produkty i usługi, tworząc innowacyjne doświadczenia w ramach partnerstw międzybranżowych.

TREND 6

Partnerstwa i współprace.

To kolejny trend z Raportu Deloitte Global Marketing Trends 2021. Ten trend rzuca światło na to, w jaki sposób niektóre z najbardziej kreatywnych firm na świecie były w stanie przezwyciężyć swój defensywny sposób myślenia, aby stworzyć zupełnie nowe rozwiązania poprzez nawiązywanie nowych partnerstw, fuzji, pomysłów klientów i cyfrowych ekosystemów.

Ludzkie potrzeby

Światowe przestoje wywołane pandemią COVID-19 spowodowały, że nasze uniwersalne ludzkie potrzeby stanęły na pierwszym miejscu w piramidzie potrzeb. Obejmują one dostęp do podstawowych produktów i usług, komunikację z rodziną, znajomymi i przyjaciółmi, a także poruszanie się po zakłóconym środowisku pracy w czasie, gdy „normalne” życie uległo olbrzymiej zmianie. Pod wieloma względami kryzys ten stał się impulsem do ponadczasowych eksperymentów i innowacji, ponieważ społeczności, firmy, rządy a nawet małe jednostki pracują nad znalezieniem nowych sposobów zaspokojenia tych niezaspokojonych ludzkich potrzeb. Najbardziej przełomowe firmy zaczęły wychodzić poza tradycyjne granice branży, aby znaleźć lepsze sposoby na rozwiązanie zaspokajania potrzeb klientów.

W ostatnim roku dobrze widać taki nowy zwrot w różnych branżach. Wiele organizacji oferuje klientom produkty i rozwiązania punktowe. Idą coraz głębiej, aby naprawdę zrozumieć potrzeby ludzi w bardziej fundamentalny sposób. Mając tę ​​wiedzę, starają się zaspokoić potrzeby swoich klientów w sposób bardziej całościowy. Nie chodzi tu o robienie „tego samego lepiej”. Organizacje mają raczej możliwość całkowitego przeobrażenia strategii partnerstw, które otwierają nową przestrzeń rozwiązań dla ludzi, którym oferują produkty i usługi. Muszą pamiętać stare marketingowe prawdy: ludzie nie potrzebują samochodów, oni muszą przedostać się z punktu A do punktu B. Tak samo nie potrzebują operacji i zabiegów medycznych, chcą czuć się dobrze i zdrowo, wyglądać lepiej.

Podczas, gdy niektóre organizacje już wcześniej podejmowały wysiłki, aby dostosować się do tego nastawionego na człowieka sposobu myślenia, to COVID-19 zmienił dynamikę tych działań praktycznie z dnia na dzień. W obliczu tragicznych warunków ekonomicznych niektóre firmy zaczęły szukać kreatywnych sposobów zaspokojenia tych zmieniających się potrzeb, co doprowadziło do nowej współprac – lub fuzji – w różnych branżach. W obliczu niepewności, co do rozwoju i końca pandemii organizacje te zawarły nowe partnerstwa, które angażowały klientów w nowatorski sposób i dokonały poważnych, transformacyjnych inwestycji w platformy cyfrowe w ciągu kilku miesięcy. Wszystko to w celu znalezienia innowacyjnych sposobów zaspokajania potrzeb ludzkich.

Co chcemy osiągnąć, reagując na pandemię?

W ankiecie przeprowadzonej przez Deloitte wśród 405 dyrektorów kadry kierowniczej, zapytano liderów o najważniejsze wyniki, jakie chcieli osiągnąć, reagując na pandemię. W przeważającej części większość z nich patrzyła na swoje inwestycje przez pryzmat reakcyjny, a na szczycie listy znalazła się poprawa produktywności i wydajności (42%) oraz lepsze zarządzanie ryzykiem (38%). Bardzo niewielu patrzyło na te inwestycje w celu zwiększenia przychodów (17%), wyróżnienia się na tle konkurencji (17%) lub zakłócenia działalności w ich branżach (6%) – z których wszystkie mogą być niezbędnymi składnikami rozwoju w przyszłości.

Jak firmy mogą wyrwać się z tego defensywnego sposobu myślenia i aktywnie sprostać zmieniającym się potrzebom ludzi? W jaki sposób pionierskie partnerstwa mogą zapewnić składniki wzrostu? W jaki sposób dyrektorzy ds. marketingu (CMO) mają wyjątkową pozycję do przewodzenia firmie, wprowadzając innowacje wraz z klientem i za jego pośrednictwem?

Jak organizacje lepiej zaspokajają ludzkie potrzeby poprzez fuzje i partnerstwa

Marki mogą wyjść poza to, co robią obecnie, i nawiązać nowe partnerstwa, które zintegrują spostrzeżenia klientów i platformy cyfrowe w swoich mapach drogowych innowacji, aby zaskakiwać i zachwycać ludzi, którym służą.

SIŁA I OBIETNICA PARTNERSTWA BIZNESOWEGO

Kompleksowe zaspokajanie ludzkich potrzeb często wymaga zmiany sposobu myślenia. W przypadku marek może to oznaczać wychodzenie poza ich własne produkty i usługi oraz poszukiwanie partnerstw, które umożliwią im lepszą obsługę interesariuszy. Wczesne dni pandemii pomogły w powstaniu wielu kreatywnych, nieoczekiwanych partnerstw biznesowych, aby sprostać nowym wyzwaniom. Dla przykładu restauracje i bary, które zawarły nowe partnerstwa z różnymi sieciami supermarketów i innymi firmami, aby zamienić wizytę w sklepach spożywczych i innych sklepach detalicznych w usługę, którą można zarezerwować online. W wyniku tej współpracy ludzie mogli bezpiecznie, bez wychodzenia z domu, kupować niezbędne przedmioty i produkty bez narażania na obecność w tłumie innych kupujących. Istnieje wiele przykładów firm wychodzących poza swoje tradycyjne ramy, aby sprostać nowym potrzebom.

Niezależnie od tego, czy współprace powstały przed pandemią, czy w jej trakcie, według liderów kadry kierowniczej pojawiają się nowe dowody na to, że te międzybranżowe, ponadgraniczne partnerstwa mają dużą moc. W ankiecie zapytano, jak firmy dostosowały swoje modele biznesowe, aby lepiej reagować na pandemię. Nawiązanie nowych partnerstw biznesowych znalazło się na drugim miejscu po inicjatywach związanych z akceleracją cyfrową (64% w porównaniu z 36%). Widać dowody na to, że te nowe partnerstwa biznesowe mają największą siłę oddziaływania po pandemii. Skąd to wiadomo? Zapytano dyrektorów, czy po ustąpieniu pandemii powrócą do starych modeli, czy też będą kontynuować te nowe. Dyrektorzy we wszystkich dziedzinach (78% wskazań) potwierdzili, że nowe partnerstwa zostaną w pewnym stopniu utrzymane, co jest najwyższym ze wszystkich zmian w modelu biznesowym.

Partnerstwa będą kontynuowane po ustąpieniu pandemii
Nowe, nawiązane partnerstwa będą kontynuowane po ustąpieniu pandemii

Czy wynika to z czystej konieczności przetrwania, czy też dlatego, że dostrzeżono nowe możliwości? Wiele marek, które zrobiły krok i zawarły nowe partnerstwa, znalazło lepsze sposoby, aby bardziej całościowo służyć ludziom – zarówno w krótkim, jak i długim okresie.

ZINTEGROWANE INFORMACJE O KLIENTACH WE WSZYSTKICH LINIACH PRZEMYSŁOWYCH

Pełne spojrzenie na klienta może być trudne, jeśli wgląd jest ograniczony tylko do Twojej branży. Aby uzyskać pełniejszy obraz zachowań i podstawowych potrzeb, marki mogą szukać partnerstw zapewniających komplementarne poglądy na temat użytkowników, którym służą. Zasadniczo oznacza to budowanie solidnych mechanizmów danych, które wychwytują pełny krajobraz zachowań klientów i informacji zwrotnych, dzięki czemu firmy mogą bezpośrednio angażować ludzi, którym oferują produkty, w proces innowacji. Oto dwa sposoby, w jakie marki wykorzystują partnerstwa międzybranżowe do projektowania strategii innowacji w duchu zorientowanym na człowieka:

  • Wsłuchiwanie się w zmieniające się potrzeby za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie musisz ograniczać się do tworzenia aktualnych wiadomości do klientów. Możesz również zapewnić bezpośredni wgląd w to, czego ludzie teraz potrzebują.
  • Zapraszanie klientów do udziału. Zapraszanie ludzi do bezpośredniego udziału w procesie wymiany wiedzy daje markom wyjątkową możliwość dowiedzenia się, czego ludzie naprawdę potrzebują, aby napędzać wysiłki na rzecz innowacji.

W ten sposób, łącząc spostrzeżenia klientów na przecięciu ich potrzeb w różnych branżach, firmy mogą opracowywać rozwiązania, które przewidują zmieniające się wymagania i odpowiadają na nie.

POZYSKAJ NOWE PARTNERSTWA, ABY ROZBUDOWAĆ CYFROWE EKOSYSTEMY

Chociaż rola i znaczenie technologii cyfrowych eksploduje od wielu lat, to pandemia była punktem zwrotnym, który skłonił wiele organizacji nie tylko do przyspieszenia przejścia na platformy cyfrowe, ale także do znalezienia nowych sposobów i nowych partnerstw w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich za pośrednictwem technologii cyfrowej.

Aby zrozumieć dynamikę zmian, przebadano 2447 konsumentów na całym świecie, aby poznać nowe sposoby poruszania się po środowisku COVID-19. Obejmowały one takie działania, jak kupowanie niezbędnych rzeczy, kontynuowanie pracy i edukacji, konsultacje z lekarzami oraz nawiązywanie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi – a wszystko to przy minimalnym kontakcie międzyludzkim i często możliwe dzięki międzybranżowym rozwiązaniom cyfrowym. Co ciekawe, ludzie byli bardziej otwarci i chętni niż kiedykolwiek do testowania nowych rozwiązań podczas tej światowej cyfrowej jazdy próbnej. Spośród ośmiu różnych działań 82% próbowało przynajmniej jednego z nich po raz pierwszy.

W nowym środowisku, w którym ludzie są fizycznie odizolowani od siebie, zdecydowana większość była w dużej mierze zadowolona z nowych doświadczeń. We wszystkich kategoriach, co najmniej 53% osób uznało, że ich nowe doświadczenia cyfrowe są odpowiednim substytutem, a około 33% stwierdziło nawet, że te cyfrowe metody natywne są lepszą alternatywą dla ich osobistych doświadczeń.

Nawet po ustąpieniu pandemii ewolucja tych platform cyfrowych prawdopodobnie będzie nadal zapewniać kadrze zarządzającej nowe możliwości partnerstw, aby stworzyć pozytywny cykl, który umożliwi im badanie potrzeb ludzi, którym oferują produkty i usługi, wprowadzać spostrzeżenia dotyczące ich potrzeb i motywacji do przyszłych ofert oraz odblokować przewagę konkurencyjną dla swoich organizacji.

Przyspieszenie Twojej podróży w dziedzinie fuzji i partnerstw

Aby organizacje mogły wykorzystać przewagę konkurencyjną i końcowe wyniki fuzji, kadra zarządzająca powina odrzucić swój w dużej mierze operacyjny sposób myślenia i przejść w kierunku aspiracyjnych i innowacyjnych strategii partnerstwa, które napędzają przyszły wzrost. Dyrektor ds. marketingu, jako dyrektor zarządzający, często najbliżej klienta, jest zazwyczaj wyjątkowo przygotowany do kierowania tą innowacją. Oto dwa zalecane działania, które marketerzy mogą podjąć, aby realizować program innowacji w swoich organizacjach:

  1. Posiadanie mapy drogowej innowacji. Dyrektorzy ds. Marketingu zawsze pomniejszali swoją rolę w stymulowaniu innowacji, być może dlatego, że nie doceniają oni wartości swojej wiedzy o klientach lub nie widzą, aby inni domagali się, aby innowacje były częścią kompetencji marketingu. Jednak w wyniku pandemii profil marketingu wzrósł w całej grupie kierowniczej, a menedżerowie postrzegali marketing i sprzedaż jako drugą najbardziej krytyczną funkcję w nadchodzących miesiącach (63%), po technologii cyfrowej (68%). CMO są w stanie doradzać organizacji w zakresie strategii innowacji i powinni wyrosnąć z roli „odbiorcy” strategii, którą są odpowiedzialni za marketing skierowany do klientów na niższym szczeblu.
  2. Partnerstwo zaczyna się od potrzeb klienta. Na początku tego roku analiza Deloitte wykazała, że ​​dyrektorzy marketingu są najbardziej skuteczni, gdy są właścicielami mapy drogowej innowacji i obsługi klienta. To nie przypadek, że te dwa aspekty idą w parze – jedynym sposobem, aby naprawdę odpowiedzieć na ludzkie potrzeby, jest spojrzenie na nie oczami klienta. Dyrektorzy marketingu mogą wykorzystać swoje spostrzeżenia na temat zachowań i oczekiwań klientów, aby kierować wyborem korzystnych partnerstw biznesowych, jednocześnie osadzając opinie klientów w projektowanych przez siebie ekosystemach cyfrowych.

Partnerstwo polega na ponownym wyobrażeniu sobie sztuki możliwości, gdy firma wykracza poza swoje cztery ściany, aby wprowadzać innowacje i tworzyć je dla ludzi, którym służy. Podczas gdy COVID-19 wysuwa cyfrowe innowacje na pierwszy plan, marketerzy mogą pomóc swoim organizacjom zmienić sposób myślenia od „ochrony tego, co mają” do otwierania nowych drzwi, nowych partnerstw i nowych platform cyfrowych, które chwytają serca i umysły klientów.

Pełny Raport można pobrać z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/deloitte-digital/Articles/Raport-Global-Marketing-Trends-2021-Jak-wyznaczyc-kurs-w-czasach-niepewnosci.html

***

Zobacz pozostałe trendy marketingu 2021:
Trend 1 – cel organizacji
Trend 2 – zwinny marketing
Trend 3 – human experience
Trend 4 – zaufanie
Trend 5 – angażowanie
Trend 7 – transformacja talentów
Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*18 stycznia 2024, Robert Sadowski

Najpopularniejsze hasztagi w 2023 roku na Instagramie i TikToku

W 2023 roku świat mediów społecznościowych przechodził nieustanne przemiany, a dwie platformy w szczególności – TikTok i Instagram ciągle kształtowały sposób dzielenia się treściami online opatrzonymi hasztagami. Dlaczego akurat TikTok i Instagram zdobywają tak wielkie uznanie wśród milionów użytkowników na całym świecie?

16 stycznia 2024, Robert Sadowski

Threads, czyli nowe dziecko Mety

Metawersum, a raczej Meta to platforma łącząca największe i najpopularniejsze serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram. Jest to również swego rodzaju ideologia i wizja przyszłości jaką próbuje przedstawić CEO Mety – Mark Zuckerberg. Jedność, uniwersalność, pierwszy pełnoprawny “cyberświat”. W lipcu Amerykanie mieli okazję poznać zupełnie nowy serwis wchodzący w skład Mety. Europa (w tym...

4 stycznia 2024, Robert Sadowski

Trendy w marketingu 2024

W świetle dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii i zmieniających się oczekiwań konsumentów, marketing w roku 2024 staje przed kolejnymi wyzwaniami i nowymi możliwościami. Przyjrzymy się kluczowym trendom, takim jak rosnąca rola sztucznej inteligencji, znaczenie zgodności z kulturą, wyzwaniom związanym z kontrolą wizerunku marki a kulturą unieważniania oraz rozwojowi miar sukcesu. Znajdziemy również odpowiedzi na pytania dotyczące...

20 grudnia 2023, Mateusz Pałka

Globalne trendy konsumenckie 2024 – na co marketerzy powinni zwrócić szczególną uwagę

Co nowego czeka nas w globalnych zachowaniach konsumentów w 2024 roku? Jaki wpływ na marketing i innowacje będą miały nadchodzące zmiany? W tekście postaramy się odpowiedzieć na pytania, które najbardziej interesują specjalistów branży komunikacji, ale i nie tylko, bo przecież każdy z nas jest konsumentem. Artykuł stworzony został na bazie wartościowego raportu Mintel 2024 Global Consumer...

1 grudnia 2023, Robert Sadowski

Czy blogerzy generują zadowalające wyniki w 2023?

Czy w związku z intensywną ekspansją platform social media blogi idą w niepamięć. Czy blogosfera ma się dobrze? Dziesięć lat obserwacji, tysiące blogerów i setki pytań – to fundamenty corocznego badania Annual Blogger Survey. Analizując dziesiątą edycję badania, zanurzymy się w dane, aby zrozumieć, czy blogerzy osiągają zadowalające wyniki w 2023 roku. Jaka jest skuteczność...