Monitoring mediów dla marketera – gama korzyści

17 listopada 2021, Adriana Baranowska

Aktywność w mediach społecznościowych stała się czymś powszechnym. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, fora internetowe, a także podcasty i blogi to tylko niektóre ze źródeł wykorzystywanych przez klientów do wyrażania opinii o produkcie czy marce. Monitoring mediów umożliwia całościową analizę bieżących informacji na dany temat w kanałach medialnych, a także kontrolę trendów na rynku i śledzenie działań konkurencji. To szybki i wydajny sposób pozyskiwania informacji o marce, osobie czy realizowanej strategii.

Na skutek dynamicznego rozwoju social mediów zainteresowanie monitoringiem mediów stało się coraz bardziej powszechną praktyką. To narzędzie umożliwiające w szybki i przystępny sposób pozyskanie informacji na temat naszych marek, produktów czy konkurencji. Więcej o tym pisaliśmy w artykule, czym jest monitoring mediów.

Monitoring mediów - gama korzyści

Guru marketingu – Philip Kotler – definiuje social listening, jako proaktywny proces monitorowania tego, co się mówi o marce w internecie, a szczególnie w social mediach. Często wykorzystuje się do tego oprogramowanie monitorujące media, które filtruje ogromne liczby nieustrukturyzowanych danych i przetwarza je na użyteczne dla marketera informacje.

Korzystając z monitoringu mediów marketer może odnieść wiele korzyści

Korzyść 1. Pozyskiwanie danych na temat odbioru marki.

Monitoring mediów umożliwia stały dostęp do danych dotyczących tego, jak odbierane są przez użytkowników marki, produkty i usługi. Co więcej, narzędzie pozwala na dokonywanie aktualnej oceny rezonansu medialnego wpisów i artykułów. Analiza informacji bieżących (pozyskiwanych real time), jak i tych archiwalnych gwarantuje skuteczne zarządzanie wizerunkiem marki.

Posiadanie danych to najważniejszy krok umożliwiający wprowadzanie zmian i ulepszanie usług. Każdy wpis stanowi część składową opinii firmy. Każdy z nich może mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie marki. Wydźwięk wypowiedzi odbiorców wskazuje na kierunek rozwoju działań. Monitoring mediów pozwala na szybkie dotarcie do takich informacji. Dostęp do danych to pierwszy etap poprawy widoczności wpisów, a tym samym wzrostu świadomości marki i wzmocnienia jej pozycji na rynku. 

Lepiej wiedzieć

Korzyść 2. Tworzenie bazy wypowiedzi o marce.

Analiza danych dotyczących odbioru marki przez klientów to jednocześnie możliwość zgromadzenia wypowiedzi o oferowanych produktach i opinii na temat jakości obsługi. Między innymi dobra reputacja online, pozytywne opinie klientów, szybka obsługa i duża liczba wpisów zadowolenia z działań firmy są podstawą wzrostu zaufania do marki. Według badań przeprowadzonych przez Truspilot w lipcu 2019 r., wśród innych czynników istotnych w tym zakresie należy wymienić: stałą realizację wyznaczonej misji, zniżki dla lojalnych klientów, wysoką jakość produktów oraz odpowiadanie na negatywne opinie odbiorców. Ilość opinii to także wskaźnik wiarygodności firmy, a więc kwestii mającej znaczący wpływ na pozyskiwanie nowych klientów.

Pozyskaną bazę wypowiedzi można wykorzystać na swojej stronie internetowej czy fanpage’u, tym samym wzmacniając swoją reputację.

Każdy wpis ma znaczenie
Referencje

Korzyść 3. Możliwość stałego rozwoju.

Dostęp do opinii i informacji dotyczących zachowań internautów umożliwiają wskazanie przewag marki, a także rozpoznanie luk kompetencyjnych. Percepcja marki przez klientów, ale także informacje o tym, jak pracownicy wypowiadają się o marce jako pracodawcy to źródło cennych danych. Kierunki rozwoju powinny zostać oparte na faktycznym odbiorze działań i szczerej opinii klientów i pracowników. Monitoring mediów to najprostszy i skuteczny sposób na zdobycie feedbacku na temat marki, a następnie wykorzystanie pozyskanych wiadomości to dalszego rozwoju firmy.

Korzyść 4. Zapobieganie kryzysom wizerunkowym.

Narzędzie monitorujące media ułatwia przepływ informacji o usterkach fabrycznych, wpadkach, błędach czy przeróżnych aferach. Wcześniejszy dostęp do tego typu wiadomości to gwarancja szybkiej reakcji i skuteczniejsze środki zaradcze. Co więcej, aplikacja monitorująca umożliwia wykorzystanie automatycznego systemu wczesnego ostrzegania. Wyzwalaczem mogą być negatywne komentarze, ale także nowe zapytania czy zainteresowanie usługą.

Powiadomienia na e-mail czy sms umożliwiają szybką reakcję i wysłanie odpowiedzi do klienta, co wzmacnia wizerunek firmy, a także zapobiega przejęciu zainteresowanego przez konkurencję. System ostrzegania może być wykorzystywany, jako monitoring negatywnego wydźwięku, wrażliwy na przekleństwa i wybrane słowa kluczowe typu “nie działa”, “awaria” czy “problem”. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym stwarza możliwość szybkiej korekty błędnych informacji czy przypadkowych niedociągnięć w publikacjach. Dodatkowo dostęp do wyników i statystyk może pomóc w uniknięciu kryzysów, które dotknęły inne marki z branży. 

Korzyść 5. Stworzenie charakterystyki odbiorcy.

Zgromadzone dane mogą pomóc w określeniu profilu idealnego odbiorcy. Na podstawie monitoringu mediów marketer może przeprowadzić analizę preferencji klienta, dokonać przeglądu informacji o oczekiwaniach i potrzebach konsumentów, a także zweryfikować, które serwisy internetowe są najskuteczniejszymi platformami promocyjnymi. Działania te pomagają w lepszym dopasowaniu oferty do oczekiwań odbiorców. A to ważny krok do zwiększenia sprzedaży.

Korzyść 6. Ocena zaangażowania partnerów.

Monitoring mediów można wykorzystać do obserwacji influencerów, z którymi współpracujemy lub zamierzamy współpracować. To łatwość uzyskania informacji, kiedy i gdzie najczęściej pojawiały się wzmianki na temat marki, kto udostępnił największą ilość wpisów lub najskuteczniej wypromował dany produkt, a także stworzenia rankingu influencerów, którzy wygenerowali największy ekwiwalent reklamowy. Możliwość skutecznej oceny zaangażowania partnerów, efektywności ich postów i sposobu reakcji internautów to czynniki wskazujące na wydajność działań, a tym samym produktywność współpracy.

Korzyść 7. Określenie nowych grup docelowych.

Stały monitoring reakcji konsumentów, zmian ich preferencji i oczekiwań to możliwość identyfikacji nowych grup docelowych. Jest to szczególnie istotne w obecnym czasie, gdy korzystanie z internetu i portali społecznościowych stało się jeszcze bardziej popularne i częściej wykorzystywane. Przydatna jest tu funkcja geolokalizacji umożliwiająca weryfikację dostępności produktów lub usług na wybranym obszarze, a także sprawdzania czy istnieje tam popyt na nie.

Korzyść 8. Budowa bazy potencjalnych partnerów.

Stały podgląd na social media to dostęp do liderów opinii, z którymi potencjalnie możemy nawiązać współpracę. Co więcej, to także rozbudowa bazy dziennikarzy piszących o branży czy też naszej marce. Śledząc publikacje tematyczne i popularne wpisy, marketer jest na bieżąco ze wszystkimi zmianami w branży, fluktuacjami preferencji i zainteresowań konsumentów. Może to być podstawą do łatwiejszego nawiązywania nowych, wartościowych i trwałych relacji. 

Korzyść 9. Ocena oferowanych produktów i usług.

Rozwój wymaga posiadania informacji i wiedzy. Aby wprowadzać zmiany niezbędna jest opinia zewnętrzna, nie tylko na temat marki, ale także konkretnych produktów i usług. Ocena społeczności daje podstawę do kontynuacji rozpowszechniania oferty lub jej zmiany. Stały podgląd na reakcje konsumentów to także możliwość oceny adekwatności nowych produktów i usług. 

Korzyść 10. Analiza porównawcza wybranych produktów.

Zebrane dane z monitoringu mediów mogą dotyczyć także innych, podobnych produktów dostępnych na rynku lub ofert konkurencji. Działania umożliwiają weryfikację poziomu cen, wartości dodanych czy uzyskanie szerszej perspektywy branżowej.

Korzyść 11. Wsparcie działu sprzedaży.

Wzmacnianie marki, gromadzenie informacji o konsumentach i budowa wizerunku profesjonalisty bez wątpienia wspierają sprzedaż produktów. Elementem działań promocyjnych jest na przykład rozpowszechnianie informacji o bezpłatnym okresie testowym. To oferta przyciągająca poszukujących danych usług. Dodatkowo dobrze wykorzystane dane z monitoringu mediów przyczyniają się do budowy trwałych relacji z odbiorcami, którzy chętnie ponownie skorzystają z oferty i opowiedzą o niej swoim znajomym.

Dotarcie do wpisów, w których internauci poszukują rekomendacji produktów, podpowiedzi odnośnie wyboru firmy czy fachowej obsługi to doskonały sposób na pozyskanie nowych klientów. Dodatkowo, udostępnienie zebranych baz opinii i referencji może przekonać niezdecydowanych do wyboru naszej oferty. Wszystkie takie aktywności wspierają osiąganie celów sprzedażowych i poszerzanie grup odbiorców. 

Korzyść 12. Ocena skuteczności działań marketingowych.

Dane z monitoringu mediów to odzwierciedlenie podejmowanych działań komunikacyjnych. Określenie zasięgu publikacji, wskazanie najpopularniejszych serwisów komunikacyjnych czy liczba pozyskanych leadów to wskaźniki odzwierciedlające skuteczność naszych działań i zaangażowania klientów. Ustalenie, jaki jest wpływ materiałów marketingowych na odbiorców umożliwia weryfikację działań, sprawdzenie ich efektywności, a w konsekwencji poprawę jakości obsługi, wzrost satysfakcji i zwiększenie retencji.

Korzyść 13. Możliwość bieżącego zarządzania strategią.

Ważnym, powtarzalnym etapem dobrej strategii jest bieżąca ocena realizacji założeń i stałe dostosowywanie wykorzystywanych narzędzi do zmiennych warunków otoczenia. Analiza zasięgów i odbioru kampanii marketingowej, rekomendacje analityczne czy efekty wpływu kampanii na popyt umożliwiają kontrolę celów realizacji i bieżące zmiany w projektach. Narzędzia do monitoringu mediów obejmują także dane pozyskiwane z mediów tradycyjnych – zasięg kanałów telewizyjnych, prasy i stacji radiowych. 

W przypadku mediów internetowych narzędzie umożliwia wyszukanie najbardziej aktywnych użytkowników, sprawdzenie częstotliwości ich publikacji, zasięgu postów czy hashtagów. Co więcej, stały monitoring mediów umożliwia przeprowadzanie testów nowych koncepcji czy funkcjonalności, a więc rozwój oferty. Zmiana jakichkolwiek czynników jest impulsem do modyfikacji strategii i skuteczniejszego osiągania celów.

Zarządzanie strategią

Korzyść 14. Możliwość optymalizacji działań.

Dostęp do informacji umożliwia optymalizację działań komunikacyjnych marki, a także wzrost efektywności operacyjnej. Dobra komunikacja wpływa na wzmocnienie wizerunku. Dostęp do danych to także statystyki dotyczące prezentacji marki, typu mediów reklamujących nasze treści czy ścieżek rozpowszechniania się komunikatów prasowych i ich oceny przez odbiorców. Analizę można przeprowadzić pod kątem autora, medium, daty publikacji, kryterium wydźwięku czy ekwiwalentu reklamowego. To wiele możliwości na optymalizację naszych komunikacyjnych i wizerunkowych przedsięwzięć.

Korzyść 15. Szybkie reagowanie na niespodziewane wydarzenia.

Stałe raporty i dostęp do informacji umożliwiają podejmowanie decyzji na wczesnym etapie, jeszcze przed rozwinięciem się ewentualnej sytuacji kryzysowej. Wiedząc o przesłankach możemy także porównywać czynniki inicjujące sytuację kryzysowe z przeszłości. Treści pisane przez internautów w różnych mediach społecznościowych są cenne w analizie ich nastrojów w danym kontekście. Reakcja firmy nie powinna być przesunięta w czasie.

Korzyść 16. Redukcja kosztów komunikacji.

Wykorzystywanie symulacji i testowanie nowych produktów w oparciu o odbiór społeczny to szansa na efektywniejsze zarządzanie finansami. Dzięki monitoringowi mediów marketer może wyeliminować nieskuteczne działania, a także zrezygnować z partnerów, z którymi współpraca nie przynosi wymiernych korzyści. Wyższa wydajność przełoży się na lepszy wizerunek firmy. Weryfikacja zainwestowanych funduszy w stosunku do osiąganych wyników umożliwia skuteczną optymalizację kosztów i zwiększenie rentowności. Narzędzie monitoringu mediów może zostać wykorzystane przez wielu specjalistów do różnych przedsięwzięć, co także obniża kwoty przeznaczane na osobne aplikacje lub działania, w tym kontakty z otoczeniem zewnętrznym. Holistyczne wykorzystanie danych ułatwia pracę i sprzyja rozwojowi firmy. 

Korzyść 17. Stała kontrola aktualnych trendów.

Monitoring mediów daje możliwość dokonywania przeglądu najnowszych wpisów, przy jednoczesnym określeniu ich efektów i skuteczności. Elastyczne podejście i stała kontrola trendów na rynku wspomagają efektywne dobieranie wykorzystywanych narzędzi oraz przygotowywanie produktów spełniających oczekiwania odbiorców. Ważnym elementem marketera jest ciągła komunikacja i sygnalizowanie potrzeby odpowiedzi na trendy. 

Korzyść 18. Analiza działań konkurencji.

Oprócz własnej marki warto obserwować całe otoczenie branżowe. Monitoring mediów umożliwia wskazanie między innymi, jakie media są używane przez konkurencję, w których grupach dyskusyjnych biorą udział, którzy odbiorcy i autorzy są przychylnie lub negatywnie nastawieni do konkurencji, a także jaki kontent wypuszczają firmy z branży. Dane takie umożliwiają bycie o krok przed konkurencją. To bardzo ważne. To wiedza o kampaniach promocyjnych i informacjach prasowych konkurencji, kondycji rywalizujących marek, jak i całej branży. Stała obserwacja może być podstawą do rozwoju naszej oferty. Analiza danych medialnych to źródło informacji dotyczących przewag konkurencji czy mocnych i słabych stron danej działalności.

Korzyść 19. Analiza konkurencyjności firmy.

Na podstawie analizy wizerunku firmy opartej na aktywnościach internautów i poziomie ich zadowolenia oraz obserwacji działań innych podmiotów z branży możemy określić naszą konkurencyjność. W znacznym stopniu osiągnięcie przewagi na rynku będzie uwarunkowane działaniami wzmacniającymi wizerunek firmy i jej odbiorem przez klientów, a także promocją atutów przedsiębiorstwa. Cechy wyróżniające przyciągają uwagę i pozwalają na osiąganie lepszych rezultatów. Dane z monitoringu mediów dają podstawę do kształtowania pozycji lidera w branży.

Korzyść 20. Możliwość personalizacji danych.

Narzędzie monitoringu mediów umożliwia personalizację i grupowanie zebranych informacji. Wygenerowane raporty mogą uwzględniać wybrane przez nas dane. Co więcej, już przed gromadzeniem informacji marketer może spersonalizować zapytania i odszukać wartościowe dla jego firmy informacje. Cały proces zostaje dostosowany do indywidualnych potrzeb marketera. 

Korzyść 21. Stałe alerty na e-mail lub sms.

Dobre narzędzie do monitoringu mediów umożliwia ustawienie automatycznych powiadomień, dostosowanych do naszych preferencji. Mogą one dotyczyć istotnych informacji dotyczących wpisów, podsumowania aktywności czy sygnalizować pojawienie się w poście wybranych słów kluczowych. Alert może zostać wykorzystany do celów marketera, jak i całego zespołu, ponieważ powiadomienie może zostać wysłane do kilku odbiorców, w tym naszych współpracowników czy klientów. Czynniki, które możemy swobodnie modyfikować to częstotliwość powiadomień, czas wysyłania oraz przedmiot statystyk czy podsumowania.

Korzyść 22. Źródło inspiracji.

Bogate źródło danych to baza nowych inspiracji do wykorzystania: rozwoju usług, ulepszenia produktów czy ustalenia tematów nowych artykułów i innego contentu. Wiedza taka ułatwia tworzenie inspiracji do nowych działań. Może być też argumentem dodatkowo motywującym pracowników, nie tylko z działu marketingu i rozwoju.

Baza inspiracji

***

Rozbudowana lista korzyści dla marketera ukazuje skuteczność, a także niezbędność narzędzia monitorującego media w jego pracy. Wykorzystujmy te korzyści. 

Masz pytania? Chcesz przetestować nasz monitoring mediów? Czekamy na wiadomości – napisz do nas na czacie, zadzwoń (22) 415 59 96 lub wyślij maila na kontakt@newspoint.pl.

Załóż konto i monitoruj media
Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*18 stycznia 2024, Robert Sadowski

Najpopularniejsze hasztagi w 2023 roku na Instagramie i TikToku

W 2023 roku świat mediów społecznościowych przechodził nieustanne przemiany, a dwie platformy w szczególności – TikTok i Instagram ciągle kształtowały sposób dzielenia się treściami online opatrzonymi hasztagami. Dlaczego akurat TikTok i Instagram zdobywają tak wielkie uznanie wśród milionów użytkowników na całym świecie?

16 stycznia 2024, Robert Sadowski

Threads, czyli nowe dziecko Mety

Metawersum, a raczej Meta to platforma łącząca największe i najpopularniejsze serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram. Jest to również swego rodzaju ideologia i wizja przyszłości jaką próbuje przedstawić CEO Mety – Mark Zuckerberg. Jedność, uniwersalność, pierwszy pełnoprawny “cyberświat”. W lipcu Amerykanie mieli okazję poznać zupełnie nowy serwis wchodzący w skład Mety. Europa (w tym...

4 stycznia 2024, Robert Sadowski

Trendy w marketingu 2024

W świetle dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii i zmieniających się oczekiwań konsumentów, marketing w roku 2024 staje przed kolejnymi wyzwaniami i nowymi możliwościami. Przyjrzymy się kluczowym trendom, takim jak rosnąca rola sztucznej inteligencji, znaczenie zgodności z kulturą, wyzwaniom związanym z kontrolą wizerunku marki a kulturą unieważniania oraz rozwojowi miar sukcesu. Znajdziemy również odpowiedzi na pytania dotyczące...

20 grudnia 2023, Mateusz Pałka

Globalne trendy konsumenckie 2024 – na co marketerzy powinni zwrócić szczególną uwagę

Co nowego czeka nas w globalnych zachowaniach konsumentów w 2024 roku? Jaki wpływ na marketing i innowacje będą miały nadchodzące zmiany? W tekście postaramy się odpowiedzieć na pytania, które najbardziej interesują specjalistów branży komunikacji, ale i nie tylko, bo przecież każdy z nas jest konsumentem. Artykuł stworzony został na bazie wartościowego raportu Mintel 2024 Global Consumer...

1 grudnia 2023, Robert Sadowski

Czy blogerzy generują zadowalające wyniki w 2023?

Czy w związku z intensywną ekspansją platform social media blogi idą w niepamięć. Czy blogosfera ma się dobrze? Dziesięć lat obserwacji, tysiące blogerów i setki pytań – to fundamenty corocznego badania Annual Blogger Survey. Analizując dziesiątą edycję badania, zanurzymy się w dane, aby zrozumieć, czy blogerzy osiągają zadowalające wyniki w 2023 roku. Jaka jest skuteczność...